خرفه

خرفه

@makhzanladviyah
🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃🌼

#خرفه
سبزی حضرت فاطمه (س)🌹
به فارسی تورک و به تورکی پرپنح گویند.🔅
🔻خرفه بردونوع است✍️بزرگ که اندازه ی آن کمتر از ۵۰سانت میرسد و ساقه ی آن مفروش بر زمین و شکننده و رنگ آن مایل به سرخی و برگ آن آبدار و ضخیم است.گلش سفید و تخم آن کوچک و سیاه رنگ است.🌸🌸
نوع کوچک آن مفروش برزمین و برگ و تخم آن بسیار کوچکتر از نوع اول با طعم تیز و اندکی ترش است و اکثرا خودرو میباشد🌸🌸
❗️بهترین نوع آن بزرگ برگ و ساق سرخ است. پخته آن در برخی مزاجها مسهل و در برخی قابض شکم است.و در بعضی مناطق گرم وخشک سبزی خام آنرا نیز می خورند.
🍀مزاج :سرد در سوم وتردرآخر دوم و گویند تر در سوم و گویند سرد و تر در آخر دوم میباشد.
شیخ الرئیس گوید:خاصیت قبض آن نافع خونریزی و سیلانات مزمن است و لیکن غذائیت آن اندک است⚜️⚜️
💠به قول جالینوس :قوت اولیه آن سرد کردن در درجه سوم و رطوبت رسانی در دوم است. و قوت ثانویه آن خاصیت رادعیت (باز گردانندگی ) و خاصیت سوم آن منع کننده مواد پاک کننده است. و گویند که دواییت در آن نیست.و رطوبت رسانی آن بیشتر از کدو و کاهو و سایر بقولات است
💠برگ وساقه ان قابض ،جالی،مسکن صفرا ،غلیظ کننده خون ،و مسکن حرارت کبد و معده ، تبهای گرم ، صفراوی ، عطش ، پر ادراری و سردرد گرم ضربانی و مانع نزولات گرم و سرد کننده مغز ،شکننده سنگریزه ها،مدر بول است.

🔰تخم آن در تسکین تشنگی قوی تر برگ آن است
💠ضماد خام یا یا پخته آن برای سوختگی آتش نافع است.
🔰ضماد آن با حنا به کف دست و پاتسکین حرارت اعضا نماید و برص را به شرط تکرار عمل نافع است.
🔰ضماد ریشه آن جهت رفع زگیل نافعتر از خود گیاه است.
@makhzanoladviyah
🔰ضماد آن با روغن گل مسکن
سردرد گرم ضربانی و نافع سوختگی آتش و ورم های گرم و ضمادش با آرد جو نافع رمد (بیماری چشمی) و ورمهای مغزی ،جرب ،خارش و ورم بیضه هاست.
💎وادد کردن ان در سرمه ،نافع چشم و جویدن ان نافع درد دندان است.
🔰آب آن خونریزی دهان را بند می اورد و چون با روغن بادام پخته و خورند سرفه ی گرم را نفع دارد و چون ضماد کنند التهاب سینه و پهلو را سود دهد.
💠مسکن حرارت معده و کبد ملتهب و نافع درد کبدگرم و صفراوی است.
🔰نافع قی صفراوی و تهوع است و چون با آب پخته آن حقنه کنند درد معده و سیلان فضولات آن به سوی روده و سایر امعاءو سوزش ناشی از آن و اسهال صفراوی را نافع است. و نیز پخته ی آن با کمی روغن و پیاز برشته جهت قطع اسهال صفراوی مفید است.
🔰در فصول گرم چون گرم مزاجان لاغر و خشک اگر همراه با آب کاهو و بید مشک میل نمایند ایشان را تر و فربه گرداند البته تخم آن بهتر است.
✅بالخاصیت مضر معده بوده و مصلح آن مصطکی است. و خوردن پخته آن با مقداری روغن و پیاز سرخ کرده جهت دفع اسهال صفراوی و تقویت امعا و تب های صفراوی نافع است.و درکل برای بیماریهای صفراوی و تبها بسیار نافع است بخصوص در مناطق گرم و فصول گرم
💠ضماد آن نافع دردهای کلیه و مثانه و زخمهای آنهاست و مانع سوزش آنها و مجاری ادراری میشود.و قاطع شهوت باه است.ولی برگ و ساقه آن مقوی باه گرم مراجان بوده و نافع خونریزی حیض و مسکن حرارت رحم می باشد.
🔰اگر آب آن را بیاشامند منع خونریزی زیاد رحم کند و آب آن نافع بواسیر خونی است. و صماد و شرب آن نافع گزیدن پرندگان است.

💎مصرف زیاد ان باعث ضعف وتاریکی چشم می شود. و مصلح آن مصطکی ، کرفس و نعناع است.
🔴مضر معده ی سرد و مصلح آن دارچین است.
🔴مضر امعا و مصلح مصطکی و صمغ عربی است.
✅بدل آن کاهو و تخم آن است.
تخم آن در تسکین تشنگی قویتر از برگ آن است.و سرد در سوم و تر در دوم است.
✅ خارج کننده سنگ کلیه و مثانه است.
و شیره تخم ان مولد بلغم و مضر طحال و معده سرد و قاطع قوه باه و مصلح ان قند و شکر می باشد.

💥🌦💥🌦💥🌦💥🌦💥🌦

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.