خرفه

خرفه

نام: خرفه
مزاج: سرد و تر
درجه: ۳-۲
گروه: سبزی‌ها

مصلحات:کرفس,نعناع,مصطکی

برگ وساقه آن مدر ,تسکین دهنده صفراوخون وتشنگی,حرارت کبدومعده ورحم,تب های گرم وصفراوی بوده ودر رفع دیابت,سردرد گرم,عفونت ریه,استفراغ وسنگ کلیه موثر است.
مصرف آن در گرم مزاجان لاغر وخشک,باعث چاق شدن آنها خواهدشد.
خوردن پخته آن همراه با کمی روغن و پیاز جهت قطع اسهال و تقویت روده ها و خوردن آن با سرکه جهت درد کلیه مفید است.
تخم خرفه در همه خواص ضعیف تر از آن بوده به جز در رفع عطش که قویتر از برگ آن می باشد,نگه داشتن سائیده تخم آن در دهان,در رفع آفت دهان به خصوص اطفال موثر است.

مفید برای: تسکین حرارت درون،معده گرم،کبد گرم،تسکین تشنگی،ادرار بول،سنگ کلیه و مثانه،تقویت قوای جنسی (در گرم مزاجان)،تسکین حرارت رحم،مزاج گرم،چاقی و افزایش دادن وزن،

مضر برای: تاریکی چشم،قوای جنسی سرد مزاج ها

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.