خستگی کبد، کیسه صفرا

خستگی کبد، کیسه صفرا

خستگی کبد، کیسه صفرا
، ناتوانی کلیه، تنبلی روده (۵)
📌📌📌📌📌📌

بیمار زن بیش از ۸۰ سال

معاینه ⚜️✨⚜️✨⚜️
تعدادى دمل‏هاى كوچك در سطح بدنشان ظاهر گرديد و بالاخره يكى از آنها بعلت رشد زياد در بيمارستان انگليسى‏ها عمل گرديد. آزمايش‏ها و درمان‏هاى مقتضى همه گونه در بيمارستان به عمل آمد. پس از خروج از بيمارستان باز احساس خارش و ناراحتى مى‏نمودند بالاخره به اينجانب مراجعه کردند
♻️♻️♻️♻️♻️
درمان
. در آزمايش خون مقدار دو گرم قند و مقدار زيادى اوره بود ولى گليكوزورى نداشتند. چند روزى مقدار ده واحد انسولين تزريق كردم بهبودى يافتند و بعد تزريق را متوقف كردند.
در تاريخ ۸/ ۲۴ ناهار مقدارى باقلا پلو و تخم‏مرغ خوردند. بعلت مسموميت از غذا دچار استفراغ و اسهال گشتند. با شربت اتر و تزريق كامفر و تجويز ويتامين ب از خطر جلوگيرى نمودم. اما تشنج به منتهى درجه شدت رسيده بود. دست و پا و تمام اعضاى بدن چنگ مى‏شدند و چند نفر او را مالش مى‏دادند تا از تشنج و درد بكاهند. در اين حال دستور تزريق سرم فيزيولوژى دادم. اطباء ديگر هم تئوبرومين تجويز كردند نتيجه‏اى حاصل نشد.💢💢💢💢💢

كليه‏ها بكلى از كار افتادند. در مثانه بول نبود (آقاى دكتر تيكران ميل در مثانه وارد كردند بول وجود نداشت) در اين هنگام حوله‏هاى داغ و خشكى روى كليه‏ها گذاشتم در نتيجه واكنش، گرده‏ها بكار افتادند. رفع تشنج (اسپاسم) آن‏ها گرديد. همچنين تجويز تنقيه‏اى مركب از شكر سرخ، تاجريزى، گل خطمى، گل پنيرك نمودم. پس از عمل مزاج، تنقيه ديگرى‏

مركب از تخم خيار چنبر، تخم خربزه، تخم خرفه، تخم گرمك، تخم كدوى شيرين داده شد.
اين داروها اثر مخصوصى در تسكين ورم كليه‏ها و بكار واداشتن آنها نمود و موجب ترشح ادرار گرديدند.✳️✳️✳️✳️✳️✳️

براى جلوگيرى از تهوع و سكته قلبى مقدار سى گرم شربت اتر بتدريج در روز به بيمار داده مى‏شد. پس از دو روز باز يكبار ديگر سرم فيزيولوژيك بقدر دويست گرم تزريق شد.
تجويز آن را بيش از اين جايز ندانستم چه ممكن بود بكليه‏ها فشار وارد آورد. همچنين تزريق ويتامين ب و ث شد و روزى دو استكان آب ترب بتدريج به او خورانيدند كم‏كم تشنج برطرف و تهوع آرام گرفت. 🌀🌀🌀🌀
در اين وقت آب هويج خام بميزان روزانه يكى دو استكان اضافه شد.
ضمنا همه‏روزه تنقيه و شيره خنك تكرار گرديد. حال بيمار روز به روز رو به بهبودى نهاد.
در حين شدت مرض آزمايش خون مقدار اوره را ۰۸/ ۱ نشان مى‏داد و اثرى از نمك در بول مشهود نبود. ولى سيلندر و خون و نسوج كليه و كمى هم آلبومين وجود داشت.
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
براى ازدياد نمك در ادرار بر حسب تجربه اينجانب تخم خربزه، تخم خيار، تخم خرفه و تخم كدوى شيرين داده شد.
در تاريخ ۹/ ۲۴ مقدار نمك ادرار ۶۰/ ۳ و وزن مخصوص ۱۰۰۹ و مقدار قند ۷۰/ ۶ گرم بود. براى رفع قند دستور نوشيدن روزى دو استكان آب شلغم دادم.💠💠💠💠
در تاريخ/ ۹/ ۲۴ در آزمايش خون مقدار قند ۷۵%، اوره ۳۲% بود. تجزيه ادرار كاملا طبيعى و مقدار نمك بيش از ۵ گرم بود. حال بيمار بكلى بهبودى يافت.🔶🔷🔶🔷

بسيارى از اين‏گونه بيماران را بدين روش از خطر مرگ نجات دادم. برخى از آنان در پايان بيمارى و بهنگام طى دوران نقاهت بعلت عدم مراقبت در منزل و بخصوص تجمع عيادت‏كنندگان و افراد متفرقه بدور بيمار او را دچار گريپ و ذات‏الريه مى‏نمودند و به مرگ مى‏كشانيدند. به اين مهم توجه نمودم و ديگر موردى نديدم. ضمنا با كشف پنى‏سيلين نيز كه در دفع ذات‏الريه بسيار بى‏نظير است استفاده نموده و در اين اواخر چنين بيمارانى را با پنى‏سيلين از خطر مرگ نجات دادم. ولى بايد در اورمى استعمال پنى‏سيلين را كمتر نمايند. چه در كليه‏ها تحريك نموده و بر مقدار اورمى می افزاید 🍂🍂🍃🍂🍂
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.