خطمی

خطمی

#خطمی (خطمی)
@makhzanoladviyah
🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸

👈به فتحه مجمعه و سکون طای مهمله و کسر میم و سکون یای تحتانی.
🔻یونانی⬅️البای
🔻عربی⬅️خبازی شجری و کثیرالمنفعه
🔻فارسی⬅️هشت دهاز و خیرو و در انگریزی مازش سیلو نامند.

🌸گیاهی است معروف و گل آن سفید و سرخ و الوان مختلف و بر هفت نوع است .

✅و گویند گل سفید آن از همه بهتر است و نوع ارغوانی کبود آن را به هندی خیرو نامند.

✅بهترین تخم آن بسیار سیاه و بعضی آن را از انواع خبازی شمرده اند.
📕جالینوس گوید طبع آن سرد و تر است.
و صاحب آن گفته ✍که گرم در اول .

بوعلی سینا نوشته📕 گرم به اعتدال و تخم آن معتدل در حرارت و رطوبت،و بعضی گویند سرد است.

📕گویند هر چه مایل به سفیدی باشد مایل به تری و سردی بیشتر است.

✅در آن #تلیین (نرم گردانیدن)و #انضاج(پیدا کردن خلط فاسد جهت دفع،#قبض(بدست آوردن)، #جلا (صیقل دادن پوست)و ارخا (نرمی) و #تحلیل .

و بیخ (ریشه) و تخم آن در قوت مانند آن است.
در #تجفیف(خشک کردن)خاصیتش بیشتر است.👌

گل آن ضعیف تر از تخم و برگ و ساق آن است.
آن #رادع(بازگرداننده) و #مسکن اوجاع(دردها) و ملین اورام(باعث شکم روی ،آماس ها و ورم ها)
مانع آن ها از تزید و تصلب (سخت شدن)
#محلل دمویه می باشد.

🍀ضماد برگ آن جهت بهبود قروح (ریش ها و زخم ها)و تسکین وجع (دردها)
🍀و دمل و ورم مقعد و جراحات حزاز(سر،شوره)
و شکستگی #اعضا و #مفصل که همه از گرمی میباشد.

ونطول ( آب جوشانده آن)جهت نرم نگهداشتن مو وچون با سرکه بر #بهق(خال ها و لک و کک مک)طلا نمایند و در آفتاب🌞 بشینند نفع کند.

✅و در این روش تخم آن قوی تر.

و ضماد آن با کبریت(گوگرد) نافع ⬅️ #خنازیر(غده هایی سختی که در زیر گلو و گردن بوجود می آید)، و مسکن درد #مفاصل و #لرزش اندام و تسکین #اعصاب است.

🌸🌸ضماد پخته آن با روغن به غایت منضج(پخته شده) #ورم های گرم و سریع اثر میکند و یک جزء آن با دو جزء خرما مخلوط شود.
❌تخم خطمی مضر معده❌
⏪ ومصلح آن عصاره زرشک.وعسل وبادیان.

❌ومضر ریه❌
⏪ ومصلح آن عسل 🍯است.
⬅️بدل آن به وزن آن خبازی یا نیلوفر وریشه بردی(نوعی گیاه در آب روید) وصمغ عربی.

join us👇👇👇
@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.