خولنجان

خولنجان

#خولنجان

🔻به فتح(خا) و سکون (واو) و کسر (لام) و سکون(نون) و فتح(جیم و الف وونون).

🔻آن را خسرودار میگویند.
🔻به یونانی⏪ طیفیلون
سریانی⏪ قولیجان
ترکی⏪ قرغات
هندی⏪ کلیجن

🎗ریشه ای است منشعب گره دار، رنگ آن بین سرخی و سیاهی و درون آن سفید است.

🎗دوایی است هندی که بجز از ریش آن،استفاده نمیشود.

🎗در هند و بنگاله می روید اما بهترین نوعش چینی صلب الجوهر است که سرخ پر رنگ و کم گره آن است و تا ۷سال باقی می ماند.

🔻گرم و خشک در آخر دوم و در اول،سوم است.

🎗از جمله خواص آن این است که اگر آن را توی سفره بگذارند ،مگس گرد آن جمع نمی شود.

🎗نافع امراض بلغمی و سوداوی و #سرطان و #خنازیر (غده ای درگلو) #زخم های عفونی ،#ورم های سرد و دردهای سرد بلغمی و درد #کمر و #عرق النسا است.

💠طلای آن (ضمادرقیق)جهت درمان #سردردهای سرد مفید است.
@makhzanoladviyah

💠اگر با تنبول خورده شود ، طبع را گرم میکند و موجب تقویت #اعضای باطنی است.

💠درمان #معده و #هاضم غذا و کاهش بادهای سرد
💠دافع آروغ ترش
💠پاک کننده #معده از خلط های فاسد
💠گرم کننده #معده و#کبد سرد
💠مقوی #قلب❤️

💠اگر یک گره آن را در دهان بگذارند ،موجب #نعوظ قوی میشود.
💠نافع سلس البول(زیادی بول وتکرر) ناشی از سردی #کلیه و #مثانه.
❗️❗️❗️❗️

❌زیاده روی در مصرف آن مضر❌.
و مصلحش◀️ کتیرا و چیزهای چرب است….

❌مضر برای سینه های بسته و سردردهای گرم مزاجان.
مصلح آن◀️ صندل و طباشیر و …

🎗حبس کننده بول و مصلح ◀️آن کتیرا.

💢عرق خولنجان :🍾بسیار لطیف و تحلیل برنده بادهاست.

🔴دستور گرفتن این عرق شبیه دیگر عرق هاست.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.