خون سیاوشان ( دم الاخوین )

خون سیاوشان ( دم الاخوین )

#خون سیاوشان ( دم الاخوین )
🌳♦️♦️♦️🌳
نام عربی : قاطرالدم , دم التنین , دم الثعبان
نام هندی : هیرادوکهی , رنگ برت , مملورنگوت
👈 مزاج :
سرد و خشک در سوم ( سردی آن در اول و خشکی آن در سوم ). بعضی معتقدند سرد و خشک در دوم .
🔹 به عقیده شیخ الرئیس حرارت آن زیاد نیست .
🔹 قوه قابضه و حابسه شدید دارد .
👈 مشخصات گیاه :
صمغی ست سرخ رنگ مایل به کبودی مربوط به درختی که شاخه های کج و شکننده با پوست نازک دارد . گل های آن زرد و تخم آن سیاه است .
🔹 در ابوخمسا آمده که این صمغ سه نوع است :
۱_ نوع مرغوب آن صمغ سرخ تیره و شفاف است بدون آمیختگی با ریزه های چوب .
۲_ نوع دوم آن از همان نوع آمیخته با ریزه های چوب و پوست درخت است .
۳_ نوع سوم عصاره سرخ تیره بی رونق که به دو نوع است (۱_ خالص. ۲_ ناخالص آمیخته با خاک که آن را با کندر سرخ ترکیب کرده و در شرایط نبودن بقیه موارد , استعمال میکنند .
👈 خواص و کاربرد :
_ ☘️ماده قابض و حابسه شدید .
_ ☘️موجب بند آمدن خونریزی از هر موضعی می شود .
_ ☘️موجب ترمیم زخم ها و روییدن گوشت روی زخم ها می شود ( حتی زخم های سخت که دیر التیام می یابند ) و موجب التیام ورم ها می شmakhzanoladviyahن جهت تقویت قوه بینایی به کار می رود و در ترمیم جراحت های چشم مفید است .
_ ☘️گرد آن جهت تقویت لثه نافع است .
_ ☘️آشامیدن آن باعث قطع خونریزی داخلی و ترمیم زخم های داخلی می شود و موجب دفع فضولات داخلی می شود .
_ ☘️باعث خنک شدن معده و از بین رفتن حرارت زیاد جگر ( کبد ) , معده و روده ها می شود .
_ ☘️مقوی معده , ضد دلپیچه و ضد اسهال دموی و صفراوی , و نافع برای درمان خراشیدگی و شقاق معده می باشد .
_ ☘️مصرف نیم درم تا یک مثقال از آن با زرده تخم مرغ نیم پز جهت درمان زخم ها و اکثر بیماری های مذکدر و بند آمدن خونریزی مفید می باشد .
_ ☘️ مصرف تنهای آن و یا با ادویه قابضه حابس شکم است .
_ ☘️ مصرف آن به صورت حقنه باعث قبض شدن شکم , ترمیم جراحات روده ها و شقاق معده و باعث از بین رفتن ورم ها می شود .
👈 مضرات :
❗️ مضر برای ریه ⬅️ مصلح آن صمغ عربی ( کتیرا )
❗️ مضر گرده ⬅️ مصلح آن کتیرا
❗️ مضر طحال ⬅️ مصلح آن پودینه
👈 میزان مصرف آن :
به صورت شربت نیم درم تا یک مثقال
👈 جایگزین آن :
کاهو یا عصاره او در جمیع افعال و شادنج
🔹از دیگر مصارف آن رنگ کردن بلور و شیشه است که از عقیق صاف تر و شفاف تر می شود .

🗣🗣join us : 👉👉

@makhzanoladviyah

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.