دانش گوهرشناسی و کانی شناسی

دانش گوهرشناسی و کانی شناسی

💎دانش گوهر شناسی و کانی شناسی
از اولین علومی است که حکماء پیشین و دانشمندان ایران و علمای اسلامی به آن عنایت و توجه خاص داشته و
📕کتاب‌ها و رسائل فراوانی در آن فن تالیف کرده‌اند.
یکی از مشهورترین این آثار که به زبان فارسی نگاشته شده است رساله تنسوخ نامه ایلخانی تالیف محقق فرزانه خواجه نصیر الدین محمد طوسی است.

🔅در نام این رساله اختلاف وجود دارد.
صلاح الدین صفدی و محمد بن شاکر و محمد هدایت حسین نام این اثر را « کتاب الجواهر » یا « رساله الجواهر » ضبط کرده‌اند.
حاجی خلیفه در کشف الظنون در دو جا از این کتاب یاد کرده است و در یک جا آن را تشوق نامه ایلخانی و در جای دیگر تنسوق نامه ذکر نموده است.

🔅سال تالیف این رساله به درستی معلوم نیست تنها آنچه از مقابله نسخ خطی این رساله استظهار شده این است که خواجه نصیر این اثر را در عهد پادشاهی هلاکوخان (۶۵۳ ق- ۶۶۳ ق) و به امر او تحریر نموده است.

👉@ketabetebi

از مقدمه یکی از نسخ خطی این رساله معلوم می‌شود که تالیف آن پس از استیصال اسماعیلیه و در زمان حیات منکوقاآن بوده است چرا که در مقدمه آن آمده است: منت خدای تعالی را که همه جهان را از آفتاب بر آمدن تا آفتاب فرورفتن به پادشاه روی زمین خلد الله ملکه داده است. و بعد چنین می‌گوید: که این طرف آب جیحون تا به نهایت مغرب که واسطه ممالک عالم است به برادر خود پادشاه جهان سپرد. [۶]
از این عبارت معلوم می‌شود که منظور از پادشاه روی زمین منکوقاآن (۶۴۸- ۶۵۶) است و اوست که برادر خود هلاکوخان را به ایران فرستاد. بنابراین تالیف این اثر مسلما در ایام زندگی منکوقا آن و پس از خلاصی خواجه از قلاع اسماعیلیه یعنی بین سال‌های ۶۵۴ ق و ۶۵۷ ق باید باشد.
📚@ketabetebi 👈

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.