دخان

دخان

بسم الله الرحمن الرحيم

#دخان(دود)

دخان به یونانی “اسفولین ”
به فارسی ” دود ”
به هندی ” دهوان ” گویند.

دخان یا دود به دو چیز اطلاق میشود:

۱⃣جسم سیاه مرتفع که از سوختن چیزی به آتش تبدیل میشود⏮دخان ناری

💠دخان ناریت ” کثیر الحدت” میباشد.

۲⃣جسم ارضی مرتفع که با حرارت آفتاب یا آتش به صورت بخار از زمین صعود میکند که از ارتفاع سطح کره که
* ۷ فرسخ* است تجاوز نمیکند⏮دخان ارضی
💠 چون صعود جسم ارضی به صورت بخار است پس این قسمت ارضی آن لطیف میباشد.
همچنین این قسمت از دود یا دخان “مجفف قابض” است

🔷دخان کلا از ترکیب جوهر ارضی و ناری مختلط به هواست.

به گفته دیاسقوریدوس: جوهر دخان ، جوهر ارضی مخالط با ناریت است

🔶🔸دخان ارضی سهل التصعد است وگرنه از آن دخان بوجود نمیامد و لطیف و کثیر الحدت است به دلیل اینکه دخان ناریت هم در دخالت دارد و به همین دلیل مجفف قابض است .

دخان یا همان دود ارضی از سوختن اشیا
در هنگام سوختن و گداختن متصاعد میشود .
طبیعت دخان “گرم و خشک” است
🔸گرمی به سبب اثر ناریت
🔸خشکی به سبب ارضیت ماده

🔷🔹خاصیت دخان:
مجفف
مستعمل در ادویه چشم
منضج و محلل

♨️دود “کندر” در ادویه چشم و دود “مر” و “بطم” در رطوبت آن و تاکل حادث در ماق موثرند.
✅دخان “میعه” قویتر از دخان “قواریر” است و بعد از آن دخان “زفت” و بعد “قطران”
✳️در مورد قوی بودن آنها نظرات مختلفی است:
قویترین انواع آن دخان “قطران و نفط” است و بعد” زفت ، میعه ، مر ، کندر”

💠صمغ” بطم “و دخان حمام قوی تر است
✳️ بعضی گویند دخان “نفط” قوی تر از همه است.
✅خاصیت درمانی دخان:
هر دخانی که حدت آن زیاد است بهتر است برای انتشار چشم ، غلظت و حمرت و ریزش مو

دخان قطران یا حمام به قیروطی شامل از موم و روغن گل مخلوط کنند که درمان جراحات سوختگی با آتش میباشد.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.