دردهای مفصلی سیاتیک

دردهای مفصلی سیاتیک

📌📌📌📌
▪️دردهای مفصلی سیاتیک
▪️بیمار مرد
🔴معاینه

سياتيك بسيار سخت و صعب‏العلاجى را ديدم كه در برابر هر داروئى استقامت ورزيده و پيش رفته است.😱😱😱

✨✨درمان:✨✨
مرحوم صدر الاطباء خراسانى كه از پزشكان بزرگ طب قديم در دوران اخير بود جنگى از نسخ مجرب گذشتگان داشت كه بسيارى از بيماريهاى سخت و عاصى العلاج را پس از نااميدى با آن نسخ درمان مى‏كرد.▪️▫️▪️

سواد اين جنگ را از آقاى دكتر شهراد” از شاگردان مخصوص آن مرحوم و استاد طب قديم امروز” بامانت گرفته و رونويسى نموده بودم.
🔴⚫️🔴⚫️
يك نسخه منضج كه مخصوص مفاصل حاد بود از روى آن بشرح زير نوشتم:✳️✳️✳️✳️
سورنجان ۱ ل تا ۲ ل، نيلوفر ۲ ل، عناب ۱۲ دانه، ريشه كاسنى ۲ ل، تخم كاسنى ۲ ل، تخم گشنيز ۲ ل، شير خشت ۵ ل.✅✅✅
پس از استفاده از داروهاى مزبور مزاج چند بار عمل نمود. صبح روز بعد از حال او مرا آگاه ساختند. اين‏بار مسهل مخصوص آن را كه مركب بود از: سورنجان ۱ تا ۲ ل، ريشه كاسنى ۲ ل، تخم كاسنى ۲ ل، پوست هليله زرد ۳ ل، گل سرخ ۳ ل، سنامكى ۵ ل، تمر هندى ۹ ل، ترنجبين ۱۰ ل و شير خشت ۹ ل نوشته و دستور دادم به بيمار بخورانند.✳️✳️✳️
رفتار نمودند. مزاج چند بار عمل كرد. ثقل و اخلاط زيادى دفع شد و درد مرتفع گرديد. بامداد روز سوم بيمار عصازنان پياده از منزل خود تا مطب اينجانب را كه كمتر از يك كيلومتر فاصله بود آمد.💢💢💢💢💢

دستور گرفت و رفت. بعدها چند بار ديگر نيز آمد جوشانده‏هاى مناسب ديگرى مانند بوزيدان سنامكى، پوست هليله زرد و غيره برايش نوشتم. بكلى رفع بيمارى او گرديد و درمان شد.😊😊😊😊
بديهى است علت اين درد خطرناك و مبرم و صعب العلاج تنبلى روده و نقص خروج مدفوع بوده است كه هيچ توجهى بدان نشده بود.🍀🍀🍀🍀
(طبيعت اين بيمار گرم بود).

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.