درمان ضعف وناتوانی 😩

درمان ضعف وناتوانی 😩

😱😱😱
پيچ‏خوردگى روده
بیمار مرد ۷۰ ساله
معاینه 🍂🍂🍂🍂
بیمار را حالت ضعف و ناتوانى كه قادر به تكلم نيز نبود و صدايش بسختى شنيده مى‏شد به مطب آوردند. اظهار داشتند چهار روز پيش دچار دل‏درد شديد و نفخ شكم شده
راه روده‏اش بكلى بسته شده ابدا مدفوع و باد دفع نمى‏گردد.🔴🔵🔴🔵

در معاينه شكم نفخ زيادى داشت. روده پيچ خورده و قادر به نشستن نبود
♻️♻️♻️♻️♻️
درمان
⚜⚜⚜⚜⚜
سنامكى ۲ ل، ريوند چينى ۲ ل، بسفايج ۳ ل، گل خطمى ۲ ل، بابونه ۲ ل، و كله ماهى شور ۲ عدد. ابتدا كله‏هاى ماهى شور را كوبيده در ده سير آب بجوشانند سپس آن را صاف كنند. داروهاى جوشاندنى را نيز بجوشانند و بعد هر دو را درهم بياميزند.💢💢💢💢💢

بعد سه تا چهار قاشق چايخورى زهره گاو را داخل محلول نموده و اقدام به تنقيه نمايند.
البته قبل از تنقيه دستور دادم بقدر يك قاشق چايخورى زهره گاو بناف او بريزند و نيم ساعت تحمل نمايند تا جنبش و تحريك در روده ايجاد نموده آنگاه مبادرت به تنقيه نمايند. (هرگاه كله ماهى يافت نشود مى‏توان يكى دو مرغ را كشته و سر آنها را بهمان ترتيب مورد استفاده قرار داد و از زهره مرغها نيز همان استفاده زهره گاو را نمود) طبق دستور رفتار كردند. روده باز و شكم تخليه گرديد و خطر نيز مرتفع شد.💫💫💫💫💫💫

روز بعد روغن بادام شيرين داده شد كه بخورد و بدنبال آن ريشه خطمى ۵ ل، گل خطمى ۲ ل، گل پنيرك ۲ ل را جوشانيده از لعاب آن به بيمار بخورانند. دستور داده شد چند روزى غذاهاى رقيق ميل كند.
✨✨✨✨✨✨✨

*** خانمى كه بيمارى قلبى داشت و مدتها بيمار و بسترى بود دچار پيچ‏خوردگى روده گرديد و از درد آن بحال نزع افتاده بود. يكى از اطباء مشهور كه بعيادت او رفته بود كار او را گذشته دانست و هيچ نسخه و دستورى برايش نداد چون حتى او را قابل حركت براى عمل نيز نديد.🌟⭐️🌟⭐️

بعد از ايشان مرا بعيادت بردند گرچه منهم اميدى بزندگى او نداشتم معهذا همان دستورى‏

را كه جهت آقاى حمزه م. خ. داده بودم براى نامبرده دادم. با بكار بردن آن روده باز و بهبودى حاصل شد.✳️✳️✳️✳️

*** مردى ۶۰ ساله كه ترياك زياد مى‏كشيد و هيچ بنيه و رمقى نداشت به پيچ‏خوردگى روده دچار شد باز با همين دستور از گير درآمد و مزاج پاك و رفع خطر شد.🔶🔷🔶🔷

*** مى‏توانم با اطمينان و يقين بنويسم كه بسيارى از كودكان و بزرگسالان كه روده آنان پيچ خورده و قادر بعمل جراحى نبودند با پيروى از همين دستور از خطر مرگ رهائى يافتند
🌸🌸🌸🌸🌸

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.