درمان طحال وکبد

درمان طحال وکبد

📌📌📌📌
کبد و طحال بزرگ

بیمار بانو
معاينه و بيان حال خود اظهار داشت: هشت سال است در اول بهار دچار كسالت و خستگى، بيحالى و بى‏ميلى بكار مى‏شوم كه تا آخر پائيز دوام مى‏ياب
طريق بروز بيمارى چنين است به كه هر بامداد يك عشر تب مى‏آيد و تا عصر به نيم درجه مى‏رسد كه با ضعف، بى‏حالى و بيحسى و دردهاى بدن همراهست. مزاج نيز معمولا يبس است و طبيعتم سرد. اين تب و حالات مذكور گاه دو سه روز در هفته بروز مى‏كند.
بيمار از بيماريهاى ارثى و اكتسابى چيزى بخاطر نداشت.♻️♻️♻️♻️♻️

⚜ معاينه‏⚜
در معاينه طحال قدرى بزرگ و كيسه صفرا حساس و كمى دردناك و كبد هم اندكى بزرگ بود. بيمار يبوست تشنجى داشت. تخليه كامل واقع نمى‏شد. روده بزرگ ابتدائى حساس و از مدفوع آكنده بود.🌀🌀🌀🌀🌀

درمان‏✳️✳️✳️✳️
براى تخليه مزاج و دفع مدفوع از روده بزرگ ابتدائى، تنقيه از شكر سرخ ۱۲ ل، گل خطمى ۲ ل، گل پنيرك ۲ ل، تاجريزى ۴ ل، نمك طعام ۱ ل تجويز نمودم.
براى رفع گريپ نيز مرزنجوش ۱ ل و براى جلوگيرى از نوبه و رفع آن پوست بيد ۳ ل، ريشه كاسنى ۲ ل، بابونه ۱ ل و اصل السوس ۲ ل دادم كه توأما جوشانيده و بنوشد. بيمار چند روز تنقيه بطور مرتب نمود و جوشانده‏ها را خورد و بعدا هرچند گاه اقدام به تنقيه كرد ولى جوشانده‏ها را بيشتر روزها مصرف مى‏نمود و سرانجام نتايج خوب و بهبودى زياد در حال خود احساس كرد.🔰🔰🔰🔰

در تاريخ/ ۲۸ باز رجوع نمود. خيلى از دستورات راضى بود. اين‏بار تخم خربزه ۳ ل، تخم گرمك ۲ ل، تخم كدوى شيرين ۲ ل و تخم خيار ۲ ل دادم كه شيره كشيده ميل كند.
همچنين بسفايج ۳ ل، پوست بيد ۳ ل، ريشه كاسنى ۳ ل ريشه ايرسا ۲ ل و اصل السوس ۲ ل نيز دادم كه جوشانده و همه‏روزه ميل نمايد. شراب پوست كنكينا هم اضافه شد. دستور دادم‏

ديگر تنقيه نكند. 💢💢💢💢💢

در تاريخ ۲/ بيمار به مطب آمد. اظهار داشت از عيد تاكنون فقط دوبار جزئى كسالتى به او عارض شده و دو سه عشر آخ تب آمده و زود برطرف گرديده است. آن سستى و بيمارى و گرفتگى ديگر نيست و مهمتر از همه آنكه مزاج لينت و تشنج تخفيف كلى يافته است.
ديگر عمل دفع همانند سابق تكه‏تكه و دشوار انجام نمى‏گيرد.🔴🔵🔴🔵

دوباره پوست بيد ۳ ل، برگ اكاليپتوس ۱ ل، بابونه ۱ ل، بسفايج ۳ ل و ريشه ايرسا ۲ ل داده شد.♥️♥️♥️

دستور دادم همه‏روزه اين مقدار را جوشانيده و بخورد. اگر توانست شراب پوست كنكينا هم بنوشد و شيره خنك‏ها را نيز گهگاه بخورد. با بكار بردن اين جوشانده كه ضد تشنج و عصبانيت بوده و ملين و دافع بلغم و سودا و عوارض قلبى و معالج نوبه مزمن است و با كمك شيره خنك سرانجام بيمارى اين خانم بهبود يافت.✨✨✨✨✨✨✨

همين بيمار چندى بعد معرف بيمار ديگرى شد. از احوال او جويا شدم ديگر شكايتى نداشت و بكلى خوب شده بود.
🍁🍁🍁🍁🍁

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.