کمر درد ها

دیسک زمانی بیرون می زنه که ارخا و سستی ناشی از رطوبت در عضو ها ایجاد بشه

از طرفی اکثر کمر درد ها مال گاز معده هست

خود دیسک که بیرون می زنه

مال گاز معده هست

من بیمار های زیادی داشتم که گاز معده اون ها رو گرفتم و معده رو کوچیک کردم بدترین مشکلات اونها که اصلا فکر نمی کردن مال معده هست خوب شده

مثلا فردی بود کمر درد داشت مخصوصا تو کتف ها
مال معده بود

خبر نداشت
۲ ملیون فقط یک جا داده بود برای لیزر

کلی هم ماساژ های مختلف

هیچ کس نفهمیده بود مال گاز معده هست

من دارو دادم تو یک هفته خوب شد

کل فامیلشون بیمار من شدند 😁
ساکن کرج و اهواز بودند از ایل بختیاری

@hakimeshirazi