در مورد آب

در مورد آب

?بسم الله الرحمن الرحيم?

?نوشیدن آب در اسلام

?? امام صادق علیه السلام می فرماید:
“بی گمان طفلی را که کامش را با آب فرات بردارند، دوستدار ما اهل بیت است.”

??در طب اسلامی آب بهترین و گواراترین آشامیدنی و نوشیدن آن دارای آدابی است که برخی از آنها اشاره می شود :

??بهترین آبها
?آب زمزم دوا و شفاست
?آب فرات پربرکت ترین آب و آغشته به مشک بهشتی
?آب باران دفع بلا
?آب سرد صفرا زدا
?آب جوشیده نافع برای همه دردها،در صورت هفت بار جوشیدن یک آب در ظروف مختلف، تب را برطرف می کند.

??

?بدترین آب
?آبهای گرم در کوهها که بوی گوگرد میدهد،و گرمی آن از جهنم است.
?آب تلخ
?آب نیل دلها را می میراند.
?آب حرارت دیده با آفتاب

??

?آداب نوشیدن آب
@ یاد امام حسین علیه السلام و اهل بیت ایشان و لعن بر دشمنانش، پاداش صد هزار حسنه و محو صد هزار سیئه…
@ بسم الله و الحمدلله گفتن، تا زمانی که آب در معده فرد باشد تسبیح میگوید و ثوابش برای آن شخص است.
@ روز ایستاده باعث قوای بدن
@ شب نشسته وگرنه سبب درد بی درمان
@ مکیدن، آرام و سه نفس خوردن
@خوردن با دست راست
@ از روی میل نوشیدن

??

⛔️ممنوعات آب خوردن در طب سنتی و اسلامی
§ حرام بودن خوردن آب در ظرف طلا و نقره
§نهی از دمیدن در آب
§ پر نمودن دهان سبب درد کبد
§ باز بودن درب ظرف آب
§ نوشیدن آب از جای ترک ظرف یا دسته آن و نوشیدن در ظرف ترک دار را حتی در صحنه جنگ حضرت امیر نهی کردند و نخوردند
§ اسراف در آب حتی کنار رودخانه
§ قبل خواب، نیمه شب یا ناشتا آب خوردن نهی جدی است
§ ابتدا، همراه و بعد غذا و مخصوصا با غذای چرب آب خوردن مخصوصا با ماهی آب خوردن بسیار مضر هست
§بعد از حمام یا عرق ریزی شدید یک دفعه آب فراوان خوردند
§ پس از ارتباط جنسی بدون توقف آب فراوان خوردند
§ زیاد آب خوردن سبب امراض در بدن اسنت و حضرت علی علت قوام بدن خود را کم آب خوردند عنوان می کنند
§ خوردن آب معدنی موجود در بازار باعث پدیده آب به آب شدن و عدم سازگاری با بدن ما دارد

??

??
_____________________________

?بر گفته از ؛
۱- حلیة المتقين، فصل ۱۱،

?نکاتی در مورد آب وآداب آب خوردن?

?در احادیث معتبره وارد شده است که بهترین آشامیدنیهای دنیا وآخرت آب است?

?بهترین آبها وبدترین آبها?

?حضرت علی علیه السلام فرمودند:آب زمزم بهترین آبها است?
?حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلم)نهی کرد از شفا طلبیدن از آبهای گرم که در کوهها میباشدوبوی گوگرد میدهدوفرمود که گرمی آنها از گرمی جهنم است?

?آب شیرین وآب تلخ?

?حضرت امام حسن وامام حسین علیهما السلام فرمودند:که ولایت ودوستی مارا برهمه آبها عرض کردند هر آب که قبول کرد شیرین ونیکو شد وهرآب که قبول نکردتلخ وشور است?

?آب سرد وآب جوشانیده?

?امام صادق علیه السلام فرمودند:آب سرد حرارت را فرو مینشاند وصفرا را ساکن میکند وطعام را در معده میگذارد وتب را زایل میکند وفرمود که آب جوشانیده برای همه دردی نافع است وبه هیچ جهت ضرر ندارد?

?آداب آب خوردن?

?هنگام آب خوردن:?

۱_یاد امام حسین علیه السلام کردن.
۲_آب را به سه نفس خوردن

۳_پیش از آب خوردن بسم الله گفتن کمی خوردن و الحمدلله گفتن وسپس باز بسم الله گفتن ودوباره الحمدلله گفتن وپس باز بسم الله گفتن وپس از خوردن الحمدلله گفتن
که اگر چنین کند مادام که آن آب در شکم او باشد تسبیح خدا گویدوثوابش از برای اوباشد.

?نحوه آب خوردن?

در روز ایستاده آب خوردن

درشب نشسته آب خوردن

?امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:ایستاده آب خوردن در روز طعام را گوارا میکند ودر شب ایستاده آب خوردن باعث غلبه زردآب وصفرا میشود?
?ودرحدیث دیگر فرمود:آب ایستاده خوردن(منظور در روز) بیشتر باعث قوت وصحت بدن میشود?
?امام علی علیه السلام فرمودند:آب ایستاده مخورید (منظور درشب )که باعث دردی میشودکه دوا نداشته باشد?

?ظرف آب?

?امام محمد باقر علیه السلام :از کوزه سفالی آب میخوردند ?
?پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:به دست خود آب بخورید که بهترین ظرفهای شما است?

از جائی که شکسته باشد یا رخنه ای داشته باشد آب نخوردن

?زیاد آب نخوردن?

?امام صادق علیه السلام فرمودند:آب بسیار مخور که هر دردی را به سوی تو میکشد و تا تاب درد داری دوا مخور ?

@حلیه المتقین فصل یازدهم وفصل دوازدهم ص۶۴تا۶۸@

گردآورنده:خانم شریفی

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.