دل(قلب)

دل(قلب)

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

دل(قلب)..
عضومرکب ومعروف ازاعضای حیوان است.
واولین عضویست که بوجودمی آید.واصل ومبداو معدن حرارت غریزی وروح حیوانیست.
گرمترین عضوبدنست❤️
وآخرازهمه اعضاازکارمی افتد.💙
بهترین آن دل حیوان کم سن وجوان وفربه .🐑
بهترینش گوسفندوبزکم سن🐑🐐
درپرندگان..🕊 بهترینش پرندگان جوان وچاق وبدون مرض🐓🦃
دل (قلب)پرندگان آبی بسیارگرم ازغیرآبیست.
قلب گرم وتردراولست وبدن ازآن بیشترتغذیه میگیردچون خوب هضم میشود..❤️
بهترین روش خوردنش کباب کردنست..بهترین ادویه آن فلفل وزنجبیل وزیره است
ومقوی قلبست❤️
بهترین مصلحش..پختن باروغنکنجدیابادامست وباسرکه وفلفل وزیره وازرویه آن سرکه..
خوردن آن برایه افرادافسرده مفید
وروغنی که هنگام کباب کردنش میچکد دررفع شبکوری مفیداست.
https://telegram.me/makhzanoladviyah

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

دل(قلب)..
عضومرکب ومعروف ازاعضای حیوان است.
واولین عضویست که بوجودمی آید.واصل ومبداو معدن حرارت غریزی وروح حیوانیست.
گرمترین عضوبدنست❤️
وآخرازهمه اعضاازکارمی افتد.💙
بهترین آن دل حیوان کم سن وجوان وفربه .🐑
بهترینش گوسفندوبزکم سن🐑🐐
درپرندگان..🕊 بهترینش پرندگان جوان وچاق وبدون مرض🐓🦃
دل (قلب)پرندگان آبی بسیارگرم ازغیرآبیست.
قلب گرم وتردراولست وبدن ازآن بیشترتغذیه میگیردچون خوب هضم میشود..❤️
بهترین روش خوردنش کباب کردنست..بهترین ادویه آن فلفل وزنجبیل وزیره است
ومقوی قلبست❤️
بهترین مصلحش..پختن باروغنکنجدیابادامست وباسرکه وفلفل وزیره وازرویه آن سرکه..
خوردن آن برایه افرادافسرده مفید
وروغنی که هنگام کباب کردنش میچکد دررفع شبکوری مفیداست.
https://telegram.me/makhzanoladviyah

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.