دم اسب

دم اسب

#دم اسب

🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍

نامهای مشهور آن :ذنب الخیل،ذنب الفرس،علف هفت بند

🍀گیاهی است که نزدیک آبها و چاهها و در محلهای نمناک بسیار می روید.
💎خواص:سرد و خشک در دوم و گویند سرد در اول دوم و خشک در آخر
@makhzanoladviyah

💠💠💠💠💠خواص:
اگر برگهای آنرا ریز پودر کرده بر زخمهای بزرگ ضماد کنند.سریع بهبودی حاصل می شود.
💠و اگر پودر شده آن را با سرکه آمیخته بر زخمهای بدخیم و زشت ضماد کنند مفید بوده و چرک ومایع لزج زرد آن جذب می شود.
💠به قول شیخ سرد دراول و خشک در دوم و قابض تلخ و بخصوص عصاره آن بسیار خشک کننده بی ضرر است .
💠محلل ورمهای صفراوی و مسکن تب ناشی از آنهاست.
💎چکاندن عصاره آن در بینی و طلای آن بر پیشانی مانع خون دماغ می شود.و آن نافع زخمهای قرمز وپیش رونده دهان ،وقطع کننده جهش خون(نزف الدم)و خونریزی دهان است.
💎💎نوشیدن آب ریشه آن مفید سرفه کهنه گرم و تنگی نفس بوده و ضماد آن نافع فتق است .

💠التیام دهنده جراحات امعاء دقاق و مثانه است.
🌺اگر آب برگ آن را با آب گوشت بخورندزخم های امعاء،کلیه ،مثانه را بهبود داده و قیله الامعاء (بیماری فرود آمدن روده به کیسه بیضه) را نفع می رساند.
🎍دمکرده این گیاه برای بیماریهای اسهالی نافع است.
❄️ضماد آن نافع ورمهای معده ،کبد ، درد آنها ،استسقاءو ورمهای صفراوی مقعد است ،مدر بول بوده و جهت خونریزی شدید زنان بسیار نافع است (مقدار شربت آن به میزان یک درهم )
💎💎مولد سودا و مصلح آن شکر و روغن بادام است.💎💎
🐍مضر حلق بوده و مصلح آن شیرینی لوز بادام و بدل آن انجبار و طراثیث است.🐍🐍
😱😱استفاده زیاد از آن باعث سست شدن اعصاب می شود که مصلح آن خمیره بنفشه است.

‼️⚠️‼️هرگونه کپی بداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز می باشد و گرنه از لحاظ شرعی پسندیده نمی باشد.
🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍🎍

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.