روناس

روناس

روناس (روناس)

ریشه ای سرخ رنگ و تیره و مورد استفاده ی رنگ رزان . برای رنگ کردن پارچه .
دو نوع است:وحشی و باغی. میوه ی آن گرد است و بعد از رسیدن سیاه می شود و گیاه آن کوچک و خشن و یک شاخه دارد . برگ های آن دایره ای و میوه ی آن در بین برگ ها است و در آن تخم است.

بهترین آن تازه رنگی و قرمز و دارای طعم تلخ است .
طبع آن گرم و خشک در دوم و گویند سرد است و ابن سینا فرماید :دارای طعم گس مزه است .

روناس جلا دهنده ی معتدل است و آن را به پسوریازیس و بهق سفید همراه با سرکه می مالند و پاک کننده ی پوست از انواع زخم ها می باشد .

نوشیدن آن با آب عسل برای سیاتیک و فلج و بی حسی اعضا نافع است .

و از یک مثقال آن تا دو مثقال ریوند چینی و یک لیوان شراب برای رفع آثار ضربه و افتادن و پارگی مفید است.

و خوردن میوه ی آن با سکنجبین برای ورم طحال مفید و سبب پاک شدن کبد و طحال و باز شدن گرفتگی ها و سده های کبدی می شود و این از خواص روناس است .

روناس ادرار آور قوی است حتی سبب ادرار خونی می شود و واجب است کسی که آن را نوشیده هر روز استحمام کند . .

نوشیدن آن با عسل برای سستی بدن و فلج و یرقان و # تقویت معده مفید است و نیز مالیدن آن با عسل برای کبودی و آثار سوختگی آفتابمفید است .

شاخ و برگ های آن نیز مفید برای گزش خزندگان است. خوردن میوه ی سابیده ی آن با غذا برای کسی که سگ هار او را گاز گرفته باشد مفید است.

خوردن میوه ی آن مضر مثانه و سبب ادرار خونی می شود.

و مصلح آن تخم بارهنگ است .
و جایگزین آن سلیخه. مضر سر و ریه و سبب سر درد و مصلح آن انیسون .

و جایگزین آن در پاک کردن طحال و کبد و باز شدن حیض یک و نیم برابر وزنش سلیخه و یک سوم وزنش مویز سیاه و گویند کبابه هم وزنش . جایگزین آن در برص و بهق شیطرج است.
نگه داشتن گیاه آن در خانه برای دفع چشم زخم خوب است .

و نیز در پارچه ی قرمزی بسته و بر گردن حیوانات آویزان می کنند و این جلوی بیماریهای پوستی و خارش در حیوانات را می گیرد.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.