رگ شناسی یا رساله در نبض

رگ شناسی یا رساله در نبض

📖رگ‌ شناسی یا «رساله در نبض»

✍یکی از کتاب‌های ابن سینا است که به زبان پارسی نگاشته شده‌است.
ابوعلی سینا این کتاب را به فرمان علاء الدوله نگاشته‌است. «رگ‌ شناسی» از نوشته‌های مسلم بوعلی است که وی در این رساله شاهکار بزرگی از خود بیادگار گذارده و اکنون بسیاری از مطالب آن با دانش کنونی پزشکی همخوانی دارد.
✍ در این رساله شمار زیادی اصطلاحات پزشکی دیده می‌شود که ابن سینا برابرهای پارسی آنرا آورده‌است.
💉«رگ‌ شناسی» یکی ازمهمترین مؤلفات ابن سینا است. این رساله به پارسی است و چنانکه از نام آن برمی‌آید درباره نبض و شناسایی رگ‌هاست. «رگ‌ شناسی» رساله‌ایست که از نظر ارج و مقام پزشکی بسیار ارزنده و از آثار مهم ابن سیناست.

اگرچه رگ و پی برای عصب‌ها سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها بکار می رود ولی ابن سینا خود آن را در این کتاب گاهی به معنی حال روح و گاهی به معنی رگ جنبنده یا همان حرکت انقباض و انبساطی که رگ جنبنده (نبض) خوانند، بکاربرده است.
📚@ketabetebi 👈🏃

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.