رگ شناسی یا معرفه النبض

رگ شناسی یا معرفه النبض

رگ شناسی یا معرفة النبض

از مباحث مهم در دانش پزشکی است که در حقیقت، یکی از راه‌های شناخت حالات درونی بدن و تشخیص بیماری‌ها است. 
👳ابن سینا از جمله اطبای بزرگ ایران ، است که به مبحث نبض در کتاب ارزش مند قانون پرداخته است؛ علاوه بر این، وی در رساله‌ مستقل رگ شناسی را نیز درباره این علم به زبان فارسی به رشته تحریر درآورده است.

✅علم نبض
کهن‌ترین متن موجود در باره نبض ، به پزشک بزرگ یونان جالینوس منسوب است؛
هر چند مسلم است که جالینوس یا دیگر یونانیان ، مبدا پیدایش علم نبض نبوده‌اند.
به هر حال اهمیت نبض بر پژوهش گران ومحققین طب سنتی پوشیده نیست؛ از این رو بسیاری از محققین وپزشکان به تحریر و نگارش مباحث نبض پرداخته‌اند. کهن‌ترین نگاشته موجود در زمینه نبض- چنان که گفتیم- نگاشته‌ای از جالینوس با نام تعلیم النبض است که توسط حنین بن اسحاق ، بهعربی ترجمه شده است.
پس از این دوران، اطبای مسلمان به این مبحث پرداخته‌اند که از جمله آنان می‌توان به مبحث نبض در کتاب کامل الصناعة ، نگاشته علی بن عباس اهوازیاشاره کرد.
از جمله اطبای بزرگ ایران، ابن سینا است که به مبحث نبض در کتاب ارزش مند قانون پرداخته است؛ علاوه بر این، وی رساله‌ای مستقل نیز در این علم به زبان فارسی به رشته تحریر درآورده است.

📔رساله رگ شناسی ابو علی سینا از کهن‌ترین رسالات موجود در زمینه نبض است؛ از این رو ارزش تاریخی این اثر- گذشته از ارج علمی آن- قابل توجه است.
ارزش دیگر این اثر نثر فارسی آن است.
سبک شناسی این اثر، به عنوان یک اثر فارسی و یک متن علمی بر جای مانده از قرن پنجم هجری برای کسانی که به ادبیات فارسی و سبک‌های نثر علاقه مندند، مفید و سودمند است.
ارزش اصلی این اثر مباحث مطرح شده در آن پیرامون موضوع و نحوه دخول و خروج در مباحث آن است. ابن سینا خود طبیبی نام دار و صاحب تجربه است.
از سوی دیگر وی کتابی همانند « القانون فی الطب » را به رشته تحریر درآورده است؛ از این رو مطالعه آنچه او در باب نبض نگاشته برای محققین طب سنتی مسلما سودمند خواهد بود.
با این حال باید اذعان داشت که مطالعه این کتاب، طالبان این علم را از مطالعه سایر کتب طبیه مرتبط با نبض بی نیاز نمی‌کند و علاقه مندان باید برای درک بهتر و بیشتر مطلب و عظمت مسائل مربوط به نبض، به آنها مراجعه کنند.

📚@ketabetebi 👈🏃

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.