ریگ ماهی (سقنقور)

ریگ ماهی (سقنقور)

@makhzanoladviyah
🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡
#ریگ_ماهی (سقنقور)
👈ریگ ماهی ::به عربی سمکه الصیدا(ماهی صیدا .
👈و سمکه برکه(ماهی برکه). وسمیکه ثول..
👈به یونانی سفیقس نامند. وگاهی سمک الرمل(ریگ ماهی)نیز گویند. به سبب یافتن آن در رمل(ریگ،ماسه،شن ریزه).

✅آن #ماهی است🐡 صغیر الجثه.(دارای جثه کوچک). به مقدار 👈طول انگشت👉.
✅ وزیاده از آن شبیه وزغه(نوعی قورباغه)🐸. وسام ابرص(سوسمار)🐊.

✅ویا #سقنقور(شبیه به سوسمار). در شکل وبا دست وپا ودم ودارای نقش ونگار زیاد وخمیدگی پای آن به طرف وحشی ران آن.
✅شیخ الرئیس:::✍️در مجربات خود آن را ماهی تبوت🐡 نوشته . وتبوت دهکده ای است نزدیک به شهر صیدا از زمین شام. وآن ماهی🐡 درآن قریه در چشمه ثول به هم میرسد. وسالی یکبار ظاهر میشود.
✅در زمان باران🌧 چند روز بسیار بر می آید.🐡🌧🐡🌧🐡.

✅پس آن راگرفته ودر سایه خشک میکنند وگاهی هنگام بهار وقت هیجان آن وزیادی حرکت آن . از نصف ماه آخر🌝زمستان تا ماه سوم بهار از ماه دومیان🌜 صید میکنند.

✅گویند✍️نر وماده آن با هم جمع شده به همان شکل تا نیمه آذر ماه میمانند.
✅و #جماع کردن آن مانند انسان است.

✅در آن هنگام که فصل بهار است🌴 #کفی 🍚 از #بناگوش آنها بیرون می آید وداخل آب🏝 میگردد. ومردم آنجا آنرا جمع میکنند.
ودر همان ایام نیز صید میکنند.
✅زیرا که در ایام دیگر به سبب سرعت حرکت آن 🐬 به دست نمی آید.
✅وچون صید نمودند به زودی آنرا اندکی نمکسود مینمایند. ونگاه میدارند تا فاسد نگردد.
✅ #بهترین آن نر آن است👌
✅و #شناخت نر آن این است که⏪:آن باریک ودراز وسر آن کوچک ودنباله وگردن آن طویل وزیر کام (داخل دهان از درون) پایینتر آن با خط وخال است.🐡. وماده آن بالعکس.
✅گویند✍️ تا زنده است فرق میان نر وماده آن ظاهر میشود وبعد مردن مخفی میگردد.وتشخیص مشکل.

✅ #طبیعت:⬅️ #گرم و #خشک در دوم است.
و #کف آن⬅️در سوم.
✅هر دو دارای #رطوبت #فضیله.
✅آن از::: #بزرگ داروهای #شهوتزا است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده درغير اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #سقنقور (ریگ ماهی).
@makhzanoladviyah
🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡
✅آلت مردانه را سخت میکند و #شهوت #جماع افزاید. وآن بهتر از سقنقور است.

✅در #نعوظ آوری وخوردن آن از او بهتر است.
✅ بیشتر از دو عدد نباید خورد❌ که آلت مرد را چنان بر انگیزد وهیجان شهوت چنان نماید که صاحب آن بر نگهداری از جماع قادر نباشد تا جایی که قوت ونیرویش را از دست میدهد ومیمیرد😱.

✅گویند✍️ مقدار یک #حبه از #کف آن با زرده تخم مرغ نیم برشت🍳 ویا با شوربای مرغ جوان🍲 به غایت #مهیج باه و منعظ(نعوظ آور) است.
✅گفته اند✍️ به حدی که به هلاکت برسد از شدت نغوظ آوری😳😱.

✅وبه مراتب قویتر از گوشت آن است.
✅نمکسود آن قویتر از غیر نمکسود آن است.

✅وگویند✍️ نر آن درمردان وماده آن در زنان موثر است.
وبعضی گفته اند✍️که ماده آنرا خاصیتی نیست نه در زنان ونه در مردان.
✅وآنچه از ریگزارهای حوالی چشمه های (صیدا) صید میکنند غیر از چشمه مخصوص سفید وبه شکلهای گفته شده نیست وآن خاصیت واثری ندارد.
✅وبعضی گویند✍️ که آن در ریگ(شن ریزه)مانند آنکه ماهی در آب🐋 شناور وغوطه ور است میباشد. واز این جهت آنرا ریگ ماهی می نامند.
❌مضر معده است
و #مصلح آن⬅️نمکسود کردن آن.
#بدل آن🔁 #روبیان( ملخ دریایی،میگو).
ویا( خصیه الثعلب) #ثعلب مصری است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡
⚠️‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال اگر باذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی اشکالی ندارد.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.