زبل (سرگین،مدفوع):

زبل (سرگین،مدفوع):

@makhzanoladviyah

🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴

#زبل (سرگین):
معرفی:مراد از ان زبل حیوانات است و طبع همه زبلها گرم است.که فضولات و پسمانده غذای آنهاست که دفع میشه ولیکن به سبب اختلاف مزاج حیوانات و غذای آنها مقداری اختلاف در طبع وجود دارد.پس حیواناتی که کیسه صفرا دارند و صفرا در آن جمع میشود.آنچیزی که دفع میشود از صفرا به سوی زبل ان کمتر می باشد. لذا زبل آن حرارت کمتری داشته و ادرار او گرمتر خواهد بود.
💠حرارت زبل اشخاص و حیوانات پر تحرک گرمتر از انواع بسیار ساکن است. لذا سرگینکبوتر اهلی در حدت کمتر از سرگین کبوتر صحرایی است .
✅اختلاف زبل مابین انسانها بسیار بیشتر از اختلاف بقیه حیوانات است.
و آن به خاطر تنوع تفاوت انسانها و تنوع غذایی آنهاست.و ثانیا به علت تنوع مزاجی انسانهاست ،لذا زبل انسانها بر حسب اشخاص انها بسیار متفاوت خواهد بود.
💠مزاج پرندگان گرمتر از حیوانات است.پس سرگین آنها در حرارت و حدت شدیدتر خواهد بود.و سرگین حیوانی که حیوان دیگر را با شکار می خوره حرارت بیشتری دارد.مثلا سرگین حیوانات درنده از چهارپایان و پرندگان شکاری گرمتر است.
@makhzanoladviyah

💠تمایل رنگ سرگین پرندگان به سفیدی به خاطر فرط احتراق است نه به سبب زیادی بلغم و چون برخی از فضولات حرارت شدیدی دارند لذا تاثیر شدیدتری دارند به طوریکه گاهی شارب خود را می کشند.و هیچکدام از سرگین ها سرد و مرطوب نیست.
💎 اگر زبل زودتر از موعد خود خارج شوددر آن عفونت و صفرا کم خواهد بودلذا حرارت کمتری دارد
✅اگر خشک و یابس باشد ،یابس تر خواهد بودو خاصیت تجفیف آن بیشتر است .
💎لذا اکثر فضولات جاذب و خشکاننده رطوبت و قطع کننده سیلانات هستند.
💠اگر سرگین را بسوزانند لطیف تر می شوند و از شدت حرارت آن کاسته می شودبه خاطر آنکه در زبل اجزای حاره لطیف صفراوی است که با سوختن اندکی سردتر می شود
💠گویند که همه زبلها در آخر محلل مجفف ،مسخن(گرم کننده) و در اول ملطف ،مرطب هستند وسرگین سوخته لطیف تر و بالغتر در عمل است نسبت به نوع خام آن.
💎💎 سرگین بز را اگر بسوزانند لطیف تر از همه میگردد و گرمتر نمی شود.
❗️❗️سرگین مرغابی ،باز ،شاهین وسایر پرندگان شکاری کمتر استفاده می شودبه خاطر شدت حرارت آنها.
✅اگر سرگین چهارپایان باربر (اسب ،خر ،شتر ،فیل و…) را جمع کرده و دران اجسام معدنی را دفن نمایند ،آن ماده معدنی منحل شده و گداخته میشود
💎💎اگر آب افشرده سرگین خر واسب با آرد باقلا مخلوط کرده وبر روی ورم سست طلا کنند نافع است.
✅اگر سرگین تازه و گرم را بر سر علاف کنند خونریزی شدید را قطع می کند.

🐪🐄🐂🐘🐐🐓🕊🐈🐕🐎🐑🐐🐏🐇

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.