زراوند

زراوند

@makhzanoladviyah

🌼❄️🌼❄️🌼❄️🌼❄️🌼❄️🌼❄️
#زراوند
به معنی ظرف طلا ،وجه تسمیه آن طلایی رنگ است
عجمی»»»»»»اندلس،مسمقوره
معرب»»»»»»»مسمقار ،مسمقران
اهل مغرب»»» شجر رستم
یونانی»»»»»قلساطین ارسطولوخیا گویند.
✅مفید برای سخت زاییدن ، مدر حیض. و پاک کننده رحم و تقویت کننده آن است .
💎آن دو نوع است : یکی طویل و ان نر است و دوم مدور و ان ماده است . ان زراوند طویل است و قسمتی از ان که شبیه به شاخه های سبز تازه در امده درخت انگور هست اون قسمت مدحرج است و بلند هست و هر دو ان ها به صورت مستقل نوشته شده
#زراوند طویل:
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

🍁معرفی :ان ریشه ای است به اندازه یک وجب و حتی زیاد تر و به کلفتی یک انگشت کلفت تر یا باریک تر و ظاهر ان تیره رنگ مایل به سرخی. و در داخل ان چیزی شبیه شمشاد و طعم ان تلخ و کمی بوی متعفن و بد دارد و برگ ان شبیه برگ پیچک بزرگ و لبلاب و از ان درازتر و عریض تر و شاخه های ان یک وجب و باریک و گل ان کبود و بد بو و گلش شبیه شکوفه های گلابی است و قسمتی از زراوند طویل. زرجونی است(رنگ اکسید سرب. سرخ طلایی) که ان را به یونانی قیلمیا طیطس گویند و شاخه های ان باریک و برگ ان بسیار مایل به گردی وشبیه به برگ اول و کوچک تر از برگ های حی العالم (گیاهی که همیشه سبز و خرم است)
♓️♓️ گل ان شبیه به گل سداب و ریشه ان بسیار داراز و کلفت پوست و خوشبو که ان را عطاران در تهیه روغن ها استفاده میکنند و ان چیزی که در علاج و درمان استفاده میشود ریشه ان است
✅که بهترین ان ریشه کلفت زعفرانی رنگ و تازه و کرم خورده وپوسیده و کهنه نباشد قوت ان تا دوسال باقی می ماند .
🔆 طبع ان : گرم در سوم و خشک در دوم و گویند بالعکس و گویند حرارت ان کمتر ازخشکی ان است و لطافت ان و تحلیل ان کمتر از نوع مدور است و هریک جانشین دیگری است الا اینکه طویل در مقدار زیاده است و در رو یانیدن گوشت در زخم ها و ترمیم و بهبود زخم ها موثر تر ست
به قول شیخ👳: قدرت نوع طویل در گرم کردن مثل قدرت نوع مدور است و تاحدوی از ان زیادتر است مگر در لطافت و ان پاک کننده زخم های چرکی و ناپاک و رویانندن گوشت است.
‌ 💠مانع عفونی و چرکی شدن زخم های تازه و گود و عمیق میشود و وقتی با ایرسا مخلوط کنیم گوشت را پر سازد
💠پادزهر سموم نباتی و حیوانی است
💠پاک کننده و جذب کننده و حل کننده و مقطع و تکه تکه کننده بلغم است.
💠باز کننده گرفتگی ها و سدد
💠 سنگ شکن ،ادرار اور و مدر حیض
ومفید برای ورم بواسیر
💠کشنده انواع کرم شکم🐛🐛و کنه بدن
💠مفید برای سستی و استرخای اعصاب (ام اس) و تشنج امتلایی
💠پاک کننده سینه و کبد و پاک کننده و درخشان کننده رنگ صورت .
💠در دفع نفخ ها و بادها بسیار مفید است
💠به دندان کشیدن ان جهت پاکسازی رطوبات لثه و چرک دندان مفید است😃
💠نوشیدن یک مثقال ان با شربت عسل جهت صرع و کزاز بی نظیر است .
💠مفید برای دل و روده و ضعف انها و اسهال بلغم و اخلاط غلیظه به قوت نماید
💠با سکنجبین جهت درد های طحال
💠با فلفل جهت احتباس حیض و تتقیه رحم و اخراج جنین بسیار موثر است

@makhzanoladviyah

💠 با ایرسا و عسل جهت پر نمودن زخم های عمیق و خوب نمودن و ترمیم زخم ها
💠ضماد ان با سرکه جهت امراض طحال بسیار مفید است
💠🦂برای عقرب گزیدگی و سایر حشرات موذی وزهردار بسیار مفید است
💠در مرهم ها برای رویاندن گوشت در زخم های عمیق و خصوصا زخم های رحمی استفاده می شود.
💠سابیده ان را با عسل طلاکنند (صماد کردن اما به صورت رقیق تر)
جهت زخم های رطوبی مزمن مفید است
💠اگر با روغن به بدن مالیده شود باعث کشته شدن شپش 🕷و دفع ان می شود

✳️مقدار شربت ان از دو درم تا دو مثقال است
💠 گویند مضر کبد و طحال هست و مصلح ان عسل
💠بدل ان»»»»»زراوند مدور ،زرنباد
به وزن ان و فلفل نصف وزن ان و گویند جایگزین ان در تحلیل سختی و سفتی طحال شیطرج
✳️در بادهای شکمی به وزن ان زرنباد و نصف وزن ان انزروت
در خشکاندن کرم های ساقه درختان ❌

💠نوع دوم زراوند شبیه به طویل هست ولی عملکرد ان ضعیف تر است .
پاک کنند زخم ها است با ایرسا و عسل و رویاننده گوشت با مر(صمغ درخت گرمسیری) است.
💎و در مرهم های که برای رویاندن گوشت مصرف میشود اضافه میکنند خصوصا در زخم های رحمی.
💎یک مثقال یا یک و نیم درم آن با شربت عسل بخورند اسهال مثل شحم حنضل زرد و خوردن ان مدر بول و از بین برنده انواع کرمها و خارج کردن ان ها از روده است
💎طلای ان مفید برای بواسیر و ورم های ان است.
شربت ان جهت تب و لرز و لرزش سرماخودگی و در تب ها مفیداست و عملکرد ان مثل عملکردنوع اول است همچنین بدل ان و مصلح ان.
🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.