زردآلو

زردآلو

#زردآلو
@makhzanoladviyah
🌳✨🌳✨🌳✨🌳✨

⚜️اسم فارسی است و خشک آن را خوبانی گویند .

👈 به ترکی اردک و به عربی #مشمش نام دارد.

🔱میوه ای است معروف و بهتر از #هلو در سرزمین های سرد می روید انواع هسته شیرین و تلخ دارد . #بهترین آن ارمنی رسیده شیرین پوست لطیف هسته ی شیرین پر آب سبک است
.🔱 #خشک شده اش بهتر از تازه است .

🔱نوع شیرین آن #حرارت و خاصیت #غذایی زیادی دارد .
🔱 #ترش آن #سرد و #تر در دوم.
و #شیرین آن #گرم و #تر است

. #باز کننده و #نرم کننده ی #گرفتگی ها.

شیرین آن #ملین #روده ها . برای گرم مزاجان خوب است.👌
البته اگر زیاد در معده نماند وگرنه فاسد میشود .
⚜️نوشیدن آب پخته ی یا #خیسانده ی خشک آن سبب #خروج #صفرا می شود .

#خیسانده ی آن #مسکن #تشنگی گرمای صفرا و #فشار خون و التهاب #معده برطرف کننده ی آروغ . مخصوصا نوع ملس آن .
⚜️ابن سینا فرماید:📕 #زرد آلو برای معده بهتر از هلو است زیرا هلو سنگین است و خیلی زودتر در معده فاسد می شود.

🔱اگر کسی که #تب گرم #صفراوی دارد تازه ی آن را بخوردو بعد از آن آب ولرم و #عسل🍯 بخورد و بعد #استفراغ کند خلط های کراثی و زنگاری از معده دفع شده و #تب رفع شده و این از مجربات است.👌

⚜️ابن ماسویه گوید:📕زیاده روی در آن سبب #تب ❌و گاهی قولنج است ❌.

#طبع آن #سرد رطوبی غلیظ و در معده فاسد می شود بنابراین واجب است که قبل از غذا خورده شود تا زود از معده خارج شود .
❌ مضر برای #سرد مزاجان و…
🔱 و معده ی ضعیف و یبوست دارند .
#مصلح آن #شکر #مصطکی #انیسون و #سیاه دانه و #معجون کمونی(زیره)و #کندری .
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌳✨🌳✨🌳✨🌳✨
‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده درغير اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #زردآلو
زردآلو
@makhzanoladviyah
🌳✨🌳✨🌳✨🌳✨

⚜️ابن سینا فرماید:📕آن چیزی که ضرر خوردن زرد آلو را کم میکند خوردن #مصطکی با شربت به یا مویزآب است و برای سرد مزاجان با #عسل.

🔱. #ناشتا خوردن آن بسیار بد و باعث #زخم روده و ایجاد رطوبت در خون و تولید خلط ردی فاسد است❌❌ .

🔱نوع شیرین آن دیر هضم و مصلح آن #شکرو انیسون در همه ی مزاج ها است ..

⚜️ #تخم نوع تلخ آن #گرم و خشک در دوم و نوع شیرین آن گرم و تر در اول و دیر هضم.
و #مصلح آن جدا کردن پوستش است یا #تفت دادن و #نمک زدن .
⚜️#روغن همه ی انواع آن #گرم, #باز کننده و #نرم کننده و برطرف کننده ی #خشکی #حلق و کلفتی پوست.

#حل کننده ی ورم های #مقعد, #سنگ شکن و برای شکم دردی که از سردی باشد و #بواسیر مفید است .👌
⚜️نوشیدن مالیدن یا وارد کردن روغنش با افیون برای همه ی #درد ها مفید.👌

🔱 و چکاندن آن در #گوش برای تسکین درد گوش و کشتن کرم گوش و #سنگینی گوش بی نظیر.👌

⚜️مقدار شربت آن تا سه مثقال . اجزای درخت آن سرد و خشک در دوم و نوشیدن پخته ی #برگ آن خارج کننده ی #کرم معده و #ادرار آور.

🔱جوشاندن برگ آن در آب و مالیدنش حل کننده ی ورم ها و خوردن برگ خشک آن به اندازه ی دو مثقال با آب سرد قطع #اسهال کهنه کند .

🔱 چکاندن آب برگ نوع تلخ آن مسکن درد #گوش و قاتل کرم های گوش .

🔱گل آن سرد و خشک و لطیف. نوشیدن و پاشیدن آن قطع کننده ی #خونریزی #داخلی و #خارجی و.

🔱 خوردن مغز تخم #تلخ آن سبب #غش و علاجش #تهوع.
و بعد از آن خوردن رب میوه های ترش مثل #غوره و #لیمو و ترنج 🍋است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌳✨🌳✨🌳✨🌳✨
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.