زعفران_الحدید

زعفران_الحدید

💥💥🌸💥💥🌸💥💥🌸
@makhzanoladviyah

#زعفران_الحدید

👈نام های دیگر
👈زنجار الحدید و صدرالحدید

👈به یونانی⏮ فارو و فسورا میگویند.

✅و آن زنگ آهن است و….

✅آنرا با سرکه تند پر کرده و روی آن خرقه حنقیق می پوشانند به مدت سه روز و هر سه روز این خرقه را عوض میکنند.

✅آن زردی که در این مدت سه روز بر آهن می نشیند را جدا میکنند که همین”زعفران الحدید” است.

✅بهترین نوع آن⬅️
بعد از ۱۰روز همه زعفران میشود که این زعفران،

✅ سرد قابض است و کهنه آن گرم و خشک است در دوم.

✅طلای آن جهت درمان داخس(ورم حار درانگشت) و داءالثعلب و خشونت پلک و ناخنه و …. مفید است.

✅ترکیب آن با سرکه جهت جمره(حرارت وبخار) و ثبور مفید است.
✅پاشیدن آن ،خون لثه را قطع کرده و محکم کننده آن است.

✅اگر زن آن را با خود حمل کند، سیلان خون را قطع می کند.

✅البته این، از انواع سموم کشنده هم به حساب می آید و در آن حالت شبیه توبال آهن و براده آن است.

💥💥🌸💥💥🌸💥💥🌸
@makhzanoladviyah
‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.

join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.