زنجبیل الکلاب

زنجبیل الکلاب

🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾
@makhzanoladviyah
#زنجبیل_الکلاب

👈آنرا فلفل الماء میگویند واهل ایران آنرا بزم میدانند ومی نامند..
⭐️یونانی وسریانی👈قرسیطامنون👈وقرسیطاسیون می گویند.ونوعی خرفه است .

⭐️وبعضی ها هم میگویند که نوعی آویشن است.

⭐️برگ آن مثل برگ بید است ولی زردتر ازان،وشاخه هایش سرخ رنگ،
⭐️وطعم ان تندمثل زنجبیل گرم دردوم.

⭐️وگویند✍️درسوم،وخشک دراول وآن چیز خوبی نیست.
⭐️شسته شده تازه آن را کوبیده وتخم آن آثار بیماری ولک و رطوبت را بهبود میدهد

⭐️وضماد تازه آن رابا تخم آن کوبیده،ورم را بهبود میدهد،
⭐️وگاهی ازبرگ آن عصاره گرفته خشک کرده ومصرف میکنند.وخوردنی نیست(فقط جهت استفاده برای پوست ومصرف خارجی)فقط استعمال خارجی دارد.
🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼🌾🌼
@makhzanoladviyah
join us👆👆👆
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکرلینک کانال مجازبوده درغیراینصورت ازلحاظ شرعی ناپسنداست.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.