زنیان(نانخواه)

زنیان(نانخواه)

@makhzanoladviyah
🌺♻️🌺♻️🌺♻️🌺♻️🌺♻️
#زنیان(نانخواه)

💎 به فتح (نون و الف ) و سکون (نون دوم ) و فتح ( خاء و واو و الف و هاء ).

💎 اسمی فارسی است به معنی طالب نان.

🔻به خاطر اینکه اشتها را زیاد می کند.😋

🔰به قول ابن تلمیذ 👳:
به دلیل اینکه مشهی(اشتها آور) غذا است…

💎 به شیرازی ⏮ زنیان
به یونانی ⏮ البنی و قرمینون و اخیلوس و باسلیقون
🔻و معنی آن کمون الملک و کمون الحبش است
و به عربی⏪ کمون ملوکی
و در انگریزی⏪ پنی کویتس و نیز اومم سیتس
و به هندی⏪ اجواین

✅ تخمی است شبیه انیسون و از آن کوچکتر، مایل به زردی و تند بو و تند طعم
✅گیاه آن در هر سال به تنهایی و به غیر از زراعت در ویرانه ها،کوه 🏔و صحرا ها🏜 می روید.

✅گیاهش شبیه به گیاه شبت فقط کمی باریک تر از آن است
✅مایل به سفیدی و …
✅سودمندترین قسمت آن تخمش می باشد …
✅بهترین آن زرد مایل به سرخی و سفیدی و گران وزن ،تازه،تیز بو و تند مزه است.

✅بقول شیخ📚 گرم و خشک در سوم و گویند در دوم است.

📔در قانون آمده که ⬅️در آن قوت مسخنه(گرم کننده) مجففه (خشک کننده رطوبات) محلله (تحلیل برنده اخلاط چسبیده به موضع)ملینهاست.

✅تفتیح سدد نماید به سبب حرافت آن و..
✅پخته آن محلل نفخ است.

❌زیاده روی در مصرف آن بعنوان ادویه، بهق می آورد.❌

@makhzanoladviyah

✅ضماد آن با عسل🍯 برشته ،قلع و آثار کبودی خون را منجمد می کند.
✅اگر با بعضی روغن ها بر چهره طلا کرده یا بمالند ،بثور(میکروب) لبنیه را از بین می برد.
✅نافع ریم(چرک) سینه و بله(سردی) معده و آلام(درد) آن و هاضم غذا و مزیل بطلان ذایقه که مزه غذا و آب در آن یافت نشود.
✅مفید وجع الفواد(دردهای قلب)
✅مسکن غثیان(حالت تهوع) و تقلب نفس.

❗️ مگر آن که کمی از آن را در سرکه تر کنند و بعد از آن سکنجبین ساده بخورند.

✅تتقیه (پاک کننده) گرده و مثانه

نافع برای ریاح(بادهای) جوف(خشک) و معض ریحی(بادی) و بلغمی.

✅از بین برنده اوجع(دردها)ی شکمی
✅لیسیدن آن با عسل🍯 اخراج کرم 🐛و حب القرع می کند.
✅پخته آن نافع حمیات(تب) عفونی لیلیه(شبانه) و کهنه سرد.
✅ریختن آب پخته آن مسکن درد عقرب🦂 گزیدگی.

✅بعضی می نویسند ✍️آشامیدن نانخواه جهت فالج و رعشه و مناسب است.
@makhzanoladviyah

✅چکاندن آن در گوش👂 جهت سنگینی گوش مفید و نیز جهت درد سینه و دفع رطوبات و پاک کردن چرک

✅ و لزوجات آن و قی ء (استفراغ) و آروغ بدبو 😷و تخمه و

✅ قراقر و دفع فساد اشتها و سردی احشا(جگر و قلب و معده و روده) و مسیهی و مسخن (گرگ کننده)گرده و مثانه و مقوی معده و ..

✅ناشتا خوردن آن نافع استسقاء(تشنگی شدید)
✅در نان کردن آن و با عسل🍯 خوردن⏪ احتباس بول

✅نوشیدن آن و خوردن گوشت بعد از آن چاقی مفرط می آورد.

✅ضماد آن با نمک🍚 و ترمس و زعفران نافع ورم حضیه و سردرد 🤕گرم مزاجان.

❗️❌مصرف بیشتر آن موجب کوری چشم و .. میشود.❌
مصلح آن⏪ گشنیز

❗️کاهش دهنده منی و شیر زنان شیرده ❌
مصلح ⏪ترمس

✅عرق آن جهت فالج(شل یا سست شدن قسمتی از بدن) و رعشه(لرزش) و (تنگی)نفس و تحلیل بادها و تقویت اشتها و رفع بله معده و استسقاء(تشنگی).
✅روغن آن جهت تحلیل بادها و دردهای کهنه و ..بهترین ادویه است.
🌺♻️🌺♻️🌺♻️🌺♻️🌺
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah
‼️‼️کپی برداری ازمطالب کانال فقط با ذکرلینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت حرام است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.