زوفای رطب

زوفای رطب

#زوفای_رطب

💥زوفای ترکی است و به فارسی سنگل میش و به ترکی شقلداق گویند.

💥آن چرکی است که در پشم دنبه ی گوسفند 🐑و موی زیر شکم و کنار ران حیوان جمع می شود.

⬅️ و به سبب وجود گیاهان خشک🍀🍀🍀 و شیره داری که میخورد نیرو و شیره های آن را جذب میکند.

💥 .حیوان از گیاهان شیره دار تغذیه میکند و از منافذ گوسفند به شکل ترشح بیرون می آید.

✅ آن را جوشانده تاروغن آن بالا بیایدو پشم در زیر ظرف باقی میماند و آبی را که روی دیگ جمع می شود می گیرند و دوباره جوش زده صاف میکنند .

💥 نوع دیگر این است که هر گاه گوزن افعی را بخورد😳 با نیروی دافعه ی خود ضرر سم را از خود دفع کرده و این بر پیشانی گوزن مثل عرق 💦جمع می شود و به مرور زمان کثیف می شود و آن زوفا رطب نام دارد .⁉️

💥و قوی ترین نوع آن است. بهترین آن صاف و روشن است و اگر در آب سرد 💧گذارند سفید می شود و از آن بوی پشم به مشام میرسد.

💥در طبع این دارو حرارت غالب است و گرم در دوم تا سوم و تر در اول است .
💥خاصیت گرم کردن و نرم کردن و نضج دادن و حل کنندگی دارد .

💥ضماد آن محلل #ورم های سفت و نرم کننده ی عصب ها است و برای #استخوان_شکسته نیز ضماد می کنند .

💥 با انجیر و سیر #گرفتگی های خشک و سوداوی را نرم میکند .

💥و دردها و گرفتگی عصب را نرم کرده و سفت شدن #استخوان های نرم مثل عضله ها و غضروف ها و نیز مفاصل خشک را نرم میکند.

💥در ضمادهای مسکن #درد ترکیب می شود .

💥اگر با روغن مرغابی🐤 ترکیب شود و بر عضو دردناک بمالند بسیار مفید است.👌

💥و موی مژه و ابرو را که ریخته شده اصلاح می کند و پشم آن را سوخته و دود می کنند سبب رویش مژه می شود .
💥اگر با سرکه 🍶جوشانده و مزمزه کنند درد دندان را آرام می کند.

💥و ضماد آن با انجیر و بوره ی ارمنی موجب سلامت طحال و ورم آن را رفع می کند .

💥و نیز شربت و ضماد آن با بوره ی ارمنی و انجیر برای ورم شکم نافع است.
💥نوشیدن و مالیدن آن جهت سردی #کبد و #کلیه و #مثانه و رحم و سلامت آنها مفید است .
💥اگر زن آن را با اکلیل الملک و کره ای که از دوغ میگیرند حمول کند مدر #حیض است و نیز زایمان را راحت می کند.

💥 با روغن مرغابی برای زخم #رحم و مقعد و شقاق مفید .

❌ مضر گرم مزاجان و سبب سردرد می شود .

⬅️و مصلح آن نوشیدن سکنجبین ترش 🍹یا گل قند و مالیدن سر به روغن گل و سرکه است .

بدل آن🔁 مغز ساق گاو و گوسفند یا موم و لادن است.

💥 مقدار شربت آن یک مثقال (۴/۵گرم)تا سه مثقال(۱۳/۵گرم) است اگر پشم آن را جدا کرده بسوزانند وبر زخم های آلت بپاشند بهترین دارو است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.