سبوس(پوست گندم)

سبوس(پوست گندم)

#سبوس (پوست گندم)

👈به عربی نخاله
👈به هندی(بهوسی یاچوکهر )میگویند
🌟طبیعت گرم وخشک.
در اول گرمی ان کمتر از ارد گندم وخشکی ان از سبوس جو بیشتر است.
🌟سبوس پوست گندم است که از ارد الک شده خارج میشود
🌟سبوس نرم کننده وسیقل و#پاکسازی بسیار است و محلل بادهای بلغم است

📚وگویند که قوت سبوس گندم مثل قوت ارد است
نان ا ن قابض وخشک کننده #رطوبت #معده است .
وحریره ان نرم کننده #شکم واخراج کننده مواد حبس شده در #معده
و آرد ان بانمک در کیسه بسته باعث تحلیل #بادهای بدن است
🌟اب حریره وشکر وبادام نافع #خشونت #حلق و #سینه است وبلغم را میزداید وبرای #سرفه نافع است و #نفس کشیدن را اسان میکند.
🌟استشناق دود ان در سرکه برای #زکام مفید بوده واگر بااب پخته وضماد روی پستان کنند برای بسته شدن شیر نافع است و با سرکه کهنه برای سایر ورم های گرم وهمچنین برای اگزما زخم شده وقوبا(خشونت وخارش پوست) مفید است.
ضماد ان نافع #گزیدگی مار وعقرب است .
اگر بابرگ ترب بپزند وبرموضع ضماد کنند وشستشو با سبوس جو برای #خارش و #جوش ها مفید است.
ضماد سبوس گندم با روغن زیتون وسرکه جهت درد #مفاصل مفید است.
وبدل آن ⬅️در #ورمها پوست جو است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.