سردرد

سردرد

بیمار بانو👸۲۷ساله
اهل شهرضای اصفهان
تاریخ 📆 مراجعه۵/۴
از بیماری های دوران کودکی خود اطلاعی نداشت.

شرح حال

هر گاه به حمام🚿 می رفت سردرد💀می گرفت و به حال استفراغ😷 می افتاد.مدت یک ساعت🕐 از شدت سردرد😫بی حال و بی حس می گردید و بعد عارضه رفع می شد.
لینت مزاجش عادی بود.عادت ماهانه اش کم و سه روز به طول می انجامید و درد زیادی را تحمل می کرد.
مزاج او روزی یک بار عمل می کرد و به اصطلاح جگرش گرم بود.
طبق اظهار،چهارماه قبل خارشی در چشمان👀 او پیدا شد.
برخلاف استفاده از دارو💊💊💊چشم ها👀 قرمز و متورم گردیدند.
چشم ها قرمز و تقریبا به هم آمده شده و به درستی نمی توانست ببیند.
بر اساس اصول طب قدیم علت را سوء مزاج فهمیدم که “حرارت”و”خون”را متوجه چشم ها👀 نموده است و باید خون را از سر به پاها متوجه نمود.
همچنین با داروهای موافق باید تعدیلی در”گرمی جگر” و “سردی استخوان” ایجاد کرد و در همین ضمن به معالجه رحم پرداخت که دچار ناراحتی شده بود.
روده های بیمار سخت متشنج بودند.همچنین قولون صاعد و سیگموئید هم بسیار متشنج و ددناک بود.

درمان🙇

به عنوان دارو صبرزرد و جوش شیرین و نیز عصاره تخم گشنیز۲،تخم خرفه۲،تخم خیار۳،و تخم کدوی شیرین۴ ل “۱”تجویز کردم.
در تاریخ ۹/۶/۳۱ در معاینه مجدد مشاهده شد که چشم ها👀 باز شده و قرمزی آن ها کمتر گردیده است،به نحوی که بیمار می توانست به کمک دیگران راحت تر به هر جا می خواهد برود🚶🚶🚶
دارو ها تکرار شدند…
این خانم چهار یا پنج بار دیگر نزدم آمد. داروهای “خنک”و بعضی جوشانده های نظیر پوست بید،ریشه کاسنی و گل گاو زبان برایش نوشتم.
ناراحتی هایی که ناشی از سوء مزاج بود برطرف شده و عیبی در ظاهر چشم ها و تورم آن ها نبود،فقط هنوز کمی سرخی در چشم ها👀 وجود داشت که توصیه کردم به متخصص چشم مراجعه نماید.🌹🌹
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.