سرفه

سرفه

🏵 #سرفه 🏵

سرفه های #بلغمی:
@ntebesonati
🔍 علامت این نوع سرفه این است که خلط غلیظ لزج به ریه بچسبد و به سختی بیرون آید و علاجش به تلطیف و نضج است.

🔅🔅مفردات موثر در این نوع عبارتند از
🌟: ایرسا، بزر کتان، ثوم، حاشا، حرف، خردل، زوفای خشک، سداب، شلغم، عسل، فلفل و …
@ntebesonati
استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق انجام شود.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.