سرمه کشیدن

سرمه کشیدن

آداب سرمه کشیدن در حلیة المتقین ::
در حـديـث مـعـتـبـر از حـضـرت صـادق عـليـه السـلام مـنـقـولسـت کـه حـضـرت رسول صلّى اللّه وآله وسلّم سرمه سنگ به چشم ميكشيدند و در وقت خواب طاق طاق .
در حديث معتبر از حسن بن جهم منقولست كه گفت حضرت امام رضا عليه السلام ميلى از آهن به من نمودند و سرمه دانى از استخوان و فرمودند كه اينها از حضرت امام موسى عليه السلام بود به اين ميل سرمه بكش .
بـه سـند صحيح از حضرت صادق عليه السلام منقولست كه سرمه كشيدن در شب چشم را نفع ميرساند و در روز زينت است . در حـديـث مـعـتـبـر ديـگر از حضرت امام محمد باقر منقولست كه سرمه سنگ در ديده كشيدن دهان را خوشبو ميكند و مژگان را محكم ميكند.
به سند موثق از حضرت صادق عليه السلام منقولست كه سرمه كشيدن دهان را شيرين ميكند.
در حديث ديگر فرمود كه سرمه كشيدن موى مژگان را مى روياند و بينائى را تند ميكند و اعانت ميكند برطول دادن سجود.
در حديث ديگر فرمود كه سرمه سنگ چشم را جلا ميدهد و موى مژه را مى روياند و آب ريختن چشم را زايل ميكند.
در روايـت ديگر فرمود كه سرمه كشيدن قوت جماع را زياد ميكند و فرمود كه هر شب سرمه سنگ را كه مشك نداشته باشد، در ديده بكشد، چشمش هرگز آب سياه نياورد.
در حديث معتبر از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام منقولست كه هر كه سرمه كشد بايد طاق بكشد و اگر چنين هم نكند باكى نيست .
در حـديـث صـحـيح منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله وسلّم پيش از خواب سرمه ميكشيدند؟ چهار ميل در ديده راست و سه ميل در ديده چپ .
در حـديـث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقولست كه چهار چيز است كه رو را نورانى ميكند: نظر كردن در روى نيكو و در آب جارى و در سبزه زار و سرمه كشيدن وقت خواب .
از حضرت امام رضا عليه السلام منقولست كه هر كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد بايد كه سرمه بكشد.
حـضـرت صادق عليه السلام فرمود كه سرمه كشيدن در وقت خواب امان ميدهد از آب آوردن چشم .
از حـضـرت امـام رضـا عـليـه السـلام مـنقولست كه هر كه را ضعف در باصره بهم رسد، هفت ميل از سرمه سنگ در وقت خواب در چشم كشد، چهار در چشم راست و سه در چشم چپ .
از حـضـرت امـام مـحـمـد بـاقـر عـليـه السـلام مـنـقـولسـتـ كـه حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـليـه وآله وسـلّم در هـر چـشـم سـه ميل ميكشيدند در وقت خواب .
روايـت ديـگـر وارد شـده اسـت كـه سـه مـيـل در چـشـم راسـت و دو مـيـل در چشم چپ ميكشيدند. حضرت صادق عليه السلام فرمود بر شما باد به مسواك كردن كـه چـشـم را جلا ميدهد و بر شما باد به سرمه كشيدن، كه دهان را خوشبو ميكند، زيرا كه چون مـسـواك مـيـكـند آدمى بلغم نازل ميشود از چشم و جلا مى يابد و چون سرمه مى كشد بلغم از چشم برطرف ميشود و به دهان نازل ميشود و دهان خوشبو بشود.
در فـقـه الرضـا مـذكـور اسـت كـه چـون اراده نـمـائى كـه سـرمـه بـكـشـى مـيـل را بـدسـت راسـت بگير و در سرمه دان بزن و بگو بسم اللّه چون ميل را در چشم كشى بگو اَلّلهُمَّ نَوّرْ بَصَرى واجْعَلْ فيه نُورا اءُبْصِرُبِهِ حَقَّكَ وَاهْدِنى اِلى طَريقِ الْحَقِّ وَ ارْشُدْنى اِلى سَبيلِ الرَّشادِ اَلّلهُمَّ نَورْ عَلَىَّ دُنياى وَ آخِرَتى .
در مـكـارم الاخـلاق روايـتـ كـرده اسـت كـه ايـن دعـا بـخـوانـد در وقـت سـرمـه كشيدن اَلّلهـُمَّ اِنـّى اَسـْاءَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فى بَصَرى وَالْبَصيرَةَ فى دينى وَالْيَقينَ فى قَلْبى وَاْلاِخْلاصَ فى عَمَلى وَالسَّلامَةَ فى نَفَسْى وَالسِّعَةَ فى رِزْقى وَالشُّكْرَ لَكَ اَبَدا مااَبْقَيْتَنى .

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.