سرمه_اثمد

سرمه_اثمد

🐚📌🐚📌🌹🐚📌🐚📌🌹🐚
@makhzanoladviyah
#سرمه_اثمد

🌹به عربی⬅️ اثمد و حجرالحل وکحل سلیمانی وکحل جلا و به هندی⬅️ انجن

🌹سنگی است ⬅️معدنی براق سیاه وسخت⚫️ و به رنگهای دیگر نیز می باشد.

🌹سیاه اندک مایل به به بنفش و سرخ و سفید وبرحسب معادن آن سرزمین بسیار است.

🌹مواد اصلی آن⬅️ تشکیل دهنده آن گوگرد و سیماب که هردو دارای رطوبت غریبه حرارت ضعیفه منعقد ساخته است.

🌹شیخ میگوید 📚جوهراسرب مرده است وقوت آن شبیه به قوت رصاص(سرب) سوخته است.

🌹گیلانی مینویسد📚 که آن سنگ معدنی تلمیع(رنگارنگ) فضی (نقره ای)و ثقل رصاص (سنگینی سرب)مخالط (مخلوط)آن است .

🌹بهترین مشرقی اصفهانی است .
🌹پس کرمانی خوب آسان شکننده براق اجزا شفاف پهن و خالص از آمیختگی

🌹شیخ میگوید📚 سرددراول و خشک در دوم
گویند✍️ سرد در اول ثانی و خشک در آخر .
گویند✍️ سردوخشک در دوم و خشکی آت شدیداز زاج سرخ.

🌹گویند ✍️جوهر اسرب کشته است .

🌹بعد استعمال آن در چشم 👁آن راجلا وپاکسازی میکند.

🌹از سوختن 🔥لطیف به دست می آید ….
@makhzanoladviyah

🌹اگر آن را در آتش 🔥اندازد تا بسوزد و دود آن برطرف گردد سپس در شیر مادر پسر یا در بول طفل یا در شراب کهنه سرد کنند ومثل مس گداخته سرد کنند محرق مغسول آن لطیف تر است.

🌹اگر بر جای سوختگی استفاده کنند مرهم است
🌹اگر برجای بریدگی بندازند خون بند می آید.

🌹مالیدن آن با بعضی روغنها
بربدن کشنده میکروبها و…است.

🌹به قول شیخ 📚صحت چشم 👁را حفظ میکند و چرک از آن خارج میشود.

🌹موی پلک را بلند میکند.چشم را جلامیدهد.

🌹فایده آن برای چشمان افراد مسن 👴👵مفیدتر است.
🌹همچنین فایده آن برای زنان🙎

🌹تقویت اعصاب چشم
🌹تنقیه چشم از مواد آلوده

🌹پلک را محکم میکند.
🌹اگر با آب مروارید مدفوع سوسمارنر و شکر ترکیب کنند و صاف کنند چشم راجلا میدهد.

🌹اگر آن را بر پیشانی بمالند خون دماغ را قطع میکند
به خصوص با آب برگ مغیلان (نام درختی)تازه .

🌹قابض برای خونهای زیاد پریودی
🌹ترکیب آن با⬅️ آب گشنیز تازه 🍃ووکمی کافور مانع از دانه های حصبه در چشم میشود.

🌹تسکین بخارهای گرمی و رطوبت با آب انار ترش🍎

🌹که روی پره بینی👃 ولب وگوشها👂 وسینه بمالند که مانع بروز آبله و حصبه است.

🌹بعد از دانه زدن با آب برگ گشنیز تازه واندکی کافور و ..

🌹علاج آن قی کردن به⏪ شیر🍺 وعسل 🍯

🌹و مصلح آن ⬅️فادزهر و شربت ترنج است.

❌❌مضر ریه جگر و… است.
مصلح آن⬅️ شکر وکتیرا موم
🐚📌🐚📌🌹🐚📌🐚📌🌹🐚
@makhzanoladviyah

‼️⚠️‼️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.