سرگیجه

سرگیجه

💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼
🍃🌺🍂
🌿🍂 ☀️ @shafayaftegan ☀️
🌸
🔴🔹 #سرگیجه 🔹🔴
*⃣👈 بیمار : زن

🔮 معاینه

💢 بروز بيمارى چنين است كه در حين خواب، يا راه رفتن و يا حرف زدن ناگهان عارض مى‏گردد. رنگ صورت مى‏پرد دست و پا سرد مى‏شود و حالت استفراغ دست مى‏دهد. به‏طورى‏كه بزمين مى‏افتم و ديگر چيزى درك نمى‏كنم.
💢 در اين حال ادرار بخودى‏خود مى‏آيد. اين وضع مدت يك ربع ساعت طول مى‏كشد سپس دوباره ممكنست تجديد شود. تا سه چهار روز بعد از اين عارضه كسل هستم. غالبا عطسه زياد مى‏كنم. بينى‏ام خشك مى‏شود و مزاج نيز يبس مى‏گردد.
💢 در معاينه و تحقيق علت بيمارى را از يبوست و” سردى مزاج” و بند آمدن آب بينى و سوء مزاج ارثى از سودا (دياتزيك) فهميدم.
💢 ماده گريپ در حجرات استخوان پرويزنى مانده و موجب بروز اين عوارض مى‏گردد. سوء مزاج ارثى نيز دخيل بوده و اين سه علت روى هم موجب بروز حالات عصبى يادشده مى‏گردند.
☘️🌺☘️🌺☘️🌺☘️🌺☘️🌺
🔮 درمان‏

💢 حب مركب از انغوره ۱۰ سانتى‏گرم، صبر زرد ۱۵ سانتى‏گرم، عصاره بلادن و ژوسكيام از هريك نيم سانتى‏گرم داده شد كه روزى دو تا سه عدد ميل كند.
💢 همچنين روغن احمديه به بينى او ريختم. بعلاوه جوشانده از فرنجمشك، مرزنجوش و اسطوخودوس تجويز كردم تا دفع” سردى و سودا” نمايد.
💢 با استفاده از اين داروها بزودى بهبودى زيادى در حال بيمار پديدار شد، بگونه‏اى كه خود اظهار داشت حالم طبيعى شده و هيچ كسالتى ندارم.
💢 داروها تكرار گرديد. روغن بينى هم تجديد شد. براى ششمين بار روغن به بينى او ريخته شد. ترشح بينى زياد و سرگيجه خيلى كمتر شده داروها تكرار گرديد.
☘️🌺☘️🌺☘️🌺☘️🌺☘️🌺
💢 سه روز بعد، صبح مختصر سرگيجه عارض شد كه چندان قابل توجه نبود.متعاقب آن بحال طبيعى درآمد. باز داروها تكرار گرديد.
💢 چون طبيعت بيمار سرد بود لذا براى دفع سموم بدن شيره خنك گرم هم داده شد.
💢 دوهفته بعد، حال بيمار خوب و ديگر سرگيجه عارض نگرديده در واقع بيمارى مرتفع و بيمار درمان شد.
💢 دستور دادم داروها را باز هم تكرار نموده و شيره خنك گرمى مركب از تخم خربزه ۳ ل، تخم گرمك ۲ ل، خشخاش ۲ ل را تهيه و ميل نمايد.

🌸
🌾🍂 ☀️ @shafayaftegan ☀️
🍃🌺🍂
💐🍃🌿🌸🍃🌼

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.