سعد

سعد

🍁♻️🍁♻️🍁♻️🍁♻️
@makhzanoladviyah
#سعد

👈سعد ؛یونانی 👈فینارس به فارسی👈 مشکک زیرزمین
به هندی👈 موهته میگویند.

👈ریشه گیاهی است که برگه ان شبیه ب برگ گندنا🌱 از آن باریکتر و ساقه آن درازتر از گندنا کوتاه تر ازساقه گندم وجو 🌾🌾

👈گل آن متصل به ساقه ریشه آن مدور و تودر تو
بعضی دیگر مدور به اندازه زیتون 🍈و بزرگتر از آن سیاه و خشن و دردرون سفید و خوشبو با تلخی .

👈نوع کوچکتر از آن بستانی است و در مکانهای مرطوب رشد میکند.

👈صنفی آن در هند بافت میشود.
✅اگر آن را با آب 💧بسابند رنگ آن مثل زعفران میشود 💥

.
@makhzanoladviyah

✅بهتریت آن ⬅️سنگین وزن است که ب سختی کوبیده میشود.
✅درون آن خوشبو سفت سخت تند.
بعدآن زرد از درون سفید خوشبو بسیار بهتر از هندی که داخل ان سفید نیست.

✅بهترین کوفس بستانی است.
بعد آن هندی سفید که سیاهی آن با ضربه زدن از بین میرود.
✅نوع دیگر آن به آن شیرازی سعد الزنگ میگوید در زمین شیراز در ریگ و گل زرد و در کناره های رودها رشد میکند و درباطن بسیار سفید است این بهتر از هندی است.گرم وخشک در اول سوم.

✅قبض اندک تجفیف قوی بازکننده رگها …

✅در مرهم ها از آن استفاده میشود.

✅درصابون سازی برای خوشبو کردن از آن استفاده میشود.

✅خوردن آن باعث تقویت حافظه میشود.😇

✅گرم کننده وخشک کننده در جایی که بسیار رطوبت باشد.

✅قابض است.

✅جهت غرغره دهان.👄

@makhzanoladviyah
✅مدر حیض …

رازی نوشته ✍️که عقل را زیاد میکند.
✅تقویت معده و بادشکن..
✅باز کننده اشتها.
✅دافع یرقان.
✅دافع سوزش معده به سبب بدهضمی .
✅و بدبویی دهان.🙊

✅اگر آن را با آب جوش دهند ومصرف کنند کرهای شکم را ازبین میبرد .
✅نافع بواسیر.

✅ضماد آن ⬅️مثانه راتقویت میکند ….

✅شربت آن⬅️ نافع برای گزیدن عقرب🦂.🗣

✅مصلح ان ⬅️شکر 🍚و سرکه🍶 و…است.

❌مضر ریه است ❌
مصلح آن⬅️ انیسون است.

✅اگر آن را سه روز درسرکه 🍶با عسل🍯 مرطوب کنند بسیار عالی است.

✅ترکیب آن ⬅️بادارچین وسنبل الطیب دافع جنون است.
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah

‼️⚠️‼️کپی برداری از مطالب کانال فقط با لینک کانال مجاز بوده در غیراینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است ⛔️⛔️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.