سلامت دندانها

سلامت دندانها

🏵حفظ #سلامت #دندان ها🏵
@ntebesonati
💫 پرهیز از پرخوری، ریزه خواری،

✨پرهیز از قی کردن مکرر

💫پرهیز از مداومت بر جویدن آدامس به ویژه آدامس شیرین

✨پرهیز از جویدن خوراکیهای سخت و شکستن خوراکیهای سفت با دندان،

💫پرهیز از خوردن و نوشیدن مواد بسیار سرد (به ویژه بعد از گرم) و بسیار گرم (به ویژه بعد از سرد)،

✨ مداومت بر مسواک زدن و خلال کردن

💫پرهیز از مداومت به خوراکیهای مضر دندان مثل تره و

✨ پرهیز از استعمال مسواک با شدت.

@ntebesonati

استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق انجام شود.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.