سودا اگزاما

سودا اگزاما

🍃🍂🍂🍃
▪️سودا اگزاما
▪️بیمار مرد ۴۹ ساله
🔻🔻معاینه

اظهار داشت از ۱۲ سال پيش سوداى خشك و آبدار در انگشتان هر دو دستش بروز كرده.😱😱😱

گاه رو به بهبودى نهاده و يا بكلى خوب شده اما سال ديگر باز عود مى‏نموده. امسال اين‏

ناراحتى شدت يافته و مدت يك ماه است كه بسيار شديد شده است.🔴🔴🔴
در معاينه، كبد كمى بزرگ و متورم و سپرز هم بهمين نسبت بزرگ بود. آثار نوبه مزمن در ايشان مشهود مى‏نمود.🔹🔸🔹
روده‏ها نيز بطور كامل كار نمى‏كردند.▫️▪️▫️

⚜️⚜️درمان:⚜️⚜️
دستور داده شد از داروهاى زير ميل نمايد:
✅۱- پوست بيد، ريشه كاسنى، اصل السوس (همه‏روزه)
✅۲- تخم گشنيز ۲ ل، (شيره كشيده شود)
✅۳- خاكشير (بصورت قند داغ)
يك هفته بدين روش رفتار شد. در مراجعه بعدى كبد كوچكتر شده روده‏ها نرم و مدفوع بيشتر دفع مى‏گرديد. رنگ سيماى او روشن‏تر شده بود. بثورات اگزما رو به زوال و خشكى نهادند. دارو تجديد شد.♻️♻️♻️♻️

در تاريخ ۷/ ۸/ جوشها و تاول‏هاى كوچك بكلى مرتفع گرديدند. ديگر خارشى نداشت. فقط لاى يكى از انگشتان روز گذشته مختصر خارش و جوش خيلى كوچك و بى‏اهميتى بروز كرده بود … كه قابل توجه نبود. حال روحى بواسطه دفع سموم بهتر گرديده بود. دفع مدفوع نسبتا زيادتر شده، اشتها بيشتر و هضم غذا سبك‏تر و راحت‏تر گرديده بود. دستور دادم چندى طبق دستور رفتار كند تا بيمارى عود نكند.🌀🌀🌀🌀
خاكشير، بثورات ارزنى شكلى را كه در بدن پديدار مى‏گردند و ناشى از عدم كفايت كبد بوده و بدون چرك مى‏باشند رفع مى‏نمايد. اين دارو در برخى براى جلوگيرى و دفع كهير فوق‏العاده مؤثر است و در برخى ديگر اثر كمترى دارد. ندرتا در بعضى اشخاص بى‏اثر است.
البته در مورد اخير ممكن است سبب از كرم معده باشد و يا از كانون ديگرى چون عدم كفايت غدد و غيره.
مبتلايان به كهير اگر نيم تا يك ساعت قبل از هر غذا قدرى خاكشير بخورند گاه بسيار مفيد واقع مى‏گردد. در مواردى از سوء هاضمه نيز مؤثر است.🔴🔴🔵🔴🔴

آقاى عباس م. بيمار يادشده علاوه بر اگزما دچار دل‏دردى هم بود كه صبح‏ها درد از سمت راست روى كبد شروع مى‏شد و بسمت چپ مى‏رفت و تمام معده را فرا مى‏گرفت. شدت درد در معده بود پس از يكى دو ساعت تخفيف مى‏يافت و رفع مى‏شد. عصرها تقريبا حدود پنج بعد از ظهر مجددا درد بروز مى‏كرد. بيمار مدت شش ماه بدين حال بود.😰😰😰
در اين مدت معالجاتى نزد متخصصان معده و اعصاب نمود سودى نداشت.🤕🤕🤕
فقط با خوردن خاكشير و
جوشانده‏هاى فوق‏الذكر بهبودى يافت.☘️☘️☘️

آقاى عباس م. را ديدم از اثرات معالجه رضايت بسيار داشت. بكلى رفع ناراحتى شده بود. اغلب روزها خاكشير و جوشانده‏هاى تجويز شده را مى‏خورد.🌸🌸🌸🌸

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.