سورنجان

سورنجان

🏵مطبوخ #سورنجان🏵

👌اين مطبوخ موجب دفع” #بلغم و #صفرا” مى‏شود:
@ntebesonati
🎗پوست هليله زرد ۱۵ درم و تربد، بسفايج و شاهتره هريك چهار درم، تخم كاسنى، تخم رازيانه و تخم كرفس هريك يك درم، گل سرخ سه درم را در مقدار زيادى آب بپزند و صاف كرده و بنوشند.

🌟ايارج هرمس (ايارج فيقرا) براى اين بيماران بسيار سودمند است

توجه 📢 @ntebesonati

در فصل بهار چند روز پياپى اگر از آن استفاده كنند كمتر از يك هفته موجب قوت پيوندها گرديده و ماده ايجاد كننده بيمارى را از راه عرق و ادرار دفع نموده و دردهاى سخت را شفا مى‏بخشد

@ntebesonati

استفاده از این نسخ باید با تجویز حکیم حاذق انجام شود.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.