سویق

سویق

🌾🌾🌸🌾🌾🌸🌾🌾🌸
@makhzanoladviyah

#سویق

⚜️ سویق بر وزن رفیق اسم عربی است.
📚به فارسی ⬅️”پست”و”ملخان”
و به ترکی⬅️”فادوت”
و به یونانی⬅️”کیموکج”
و به هندی”⬅️ستو”گویند.
⚜️و آن اسم آرد جمیع ماکولات (خوردنیها)است،خواه حبوب(دانه ها) باشد یا اثمار(جمع ثمره،میوه ها) و

به عرف اطبا عبارت است از⬅️ آرد بریان کرده آنها.

⚜️و مشهور آن است که از هفت چیز که آن⏪ 🔅گندم 🔅و جو🔅 و کنار 🔅وکدو 🔅و اناردانه 🔅و سنجد 🔅و سیب 🔅است گرفته میشود.

⚜️به این طریق که ⬅️حبوب(دانه ها) را بر آتش🔥 بپزند حتی(تا) که نضجی (پختگی) به هم رسد،پس بردارند و آب آن دور کنند و در آفتاب🌞 خشک نمایند، بعد بریان کرده،🔥بسایند(آسیاب کنند) و فواکه(میوه ها)🍎🍏 را قطع(تکه تکه)کرده خشک سازند،پس نرم بسایند.
@makhzanoladviyah

⚜️و طبع سویق هر شیء،قریب(نزدیک) به طبع اصل آن است،لیکن یبوست😖 زاید(عامل یبوست میشود)از آن اکتساب نماید(کسب کند)و مایل به حرارت میگردد.

⚜️و بهتر آن است که به اعتدال بریان کنند🥘 که نه خام ماند .

⚜️و تبرید(سرد کنندگی) مغسول (شسته شده)🚿آن،زیاده (بیشتر)از غیر مغسول(نشسته)است؛

⚜️و مغسول آن،⬅️آن است که بعد از بریان نمودن🥘،یک مرتبه به آب گرم 💧🔥 و یک مرتبه به آب سرد💧❄️ بشویند، پس خشک کرده آرد نمایند🍚

⚜️و از خواص کلیه(تمامی)این است که نقوع(خیسانده)💦آن صالح(نیکو) است برای محرورین(گرم مزاج ها) .

⚜️و سویق جو🌾 و برنج🌾 و گندم🌾 جهت تسکین التهاب و تشنگی و تب حار🤒 نافع است.

⚜️و اگر خشک غیر ممزوج(آمیخته نشده) به آب خورند،نشف(جذب آب)رطوبت باله معده کند(رطوبت کیسه معده را جذب کند).

⚜️چون عقب(بعد) آن آب💧 بخورند و جمله(یکسره)آن قطع قی و غثیان😩 (حالت تهوع)نماید.

👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.
🌾🌾🌸🌾🌾🌸🌾🌾🌸
@makhzanoladviyah
ادامه👈 #سویق

⚜️و نقوع(خیسانده)💦آن در انحدار (سرازیر شدن)از معده،سریع تر🌪 از مطبوخ(پخته شده)🥘آن است، .

⚜️و جمیع اقسام(همه انواع)آن قابض شکم است.

⚜️و سویق هر چیز،خواه حبوب(دانه ها)🌾باشد خواه اثمار(میوه ها)🍎،در منافع و خواص نیز قریب(نزدیک)بدان چیز است.

⚜️و از اشیای بارده(سرد کننده) جهت امراض حاره(گرم)و حمیات(تب های)حاره.

⚜️ حاده(وخیم)🤒،خصوص که از قبل(نزد)معده باشد

⚜️و جهت اسهالات برای آنکه آنها خالی از قبض و تفریه(بیرون جستن،روان شدن)و لزوجتی(غلظت و چسبندگی) نیستند،مناسب بود.

⚜️و جایی که قبض شکم مطلوب نباشد ،برای رفع قبض به روغن حبةالخضرا (بنه،پسته کوهی)و یا… چرب نمایند.

⚜️و گفته اند سویق ⬅️منفخ(نفاخ،بادزا)معده است که تا ضرورت قوی نباشد سویق ها را استعمال(استفاده)نکنند، خصوصا مرتب از اشیای قابضه که مسدداند(بندآورنده)و خالی از ضرر و خوف احداث(ایجاد)قلنج(قولنج،دردهای حاد در شکم)نیستند.

@makhzanoladviyah

⚜️و نیکوترین همه و موافق تر برای معده وقت ضرورت،پست(آرد تفت داده شده)و جو 🌾 و گندم🌾 است.

⚜️اما جو⬅️ به سبب آنکه سردتر است، برای التهاب و …بهتر.
⚜️و سویق گندم،برای تبرید(خنک کردن) و ترطیب(رطوبت دهی)💦نیکوتر،.

⚜️و مصلح سده(گرفتگی)آن ⬅️با شکر 🍚 و شیرینی ها🍪 استعمال نمودن و پالایش(تصفیه)خوردن جوارشات (داروهای گوارش)مسهله است.

⚜️و سزاوار این است که روز خوردن آن،بالای آن فواکه(میوه ها)و بقول(دانه ها،حبوبات)نخورند❌❌،خصوصا مبرودین(سردمزاج ها)و مرطوبین(ترمزاج ها)مع(با)ضعف حرارت(گرمای ضعیف)و …

⚜️و مشایخ(پیرها)را 👴👵استعمال آن جایز نیست.❌ ❌

⚜️و اگر محتاج آن شوند،اصلاح آن بعد طبخ(پختن)🥘و غسل(شستن)💦به فانیذ(قند سفید)و عسل🍯و لت کردن(هم زدن)به(با)روغن های مذکوره🍾 نمایند.

📚شیخ میفرماید که مطبوخ(پخته شده)سویق گندم🌾،نافع سینه است،اگر…
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah

⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام میباشد.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.