سپستان

سپستان

#سپستان
مخفف سه پستان ، سر پستان یا سگ پستان است و جهت مشابهت به این اسما آن را سپستان نامیدند

🔹اسم عربی آن را “اطباءالکلبه” یعنی پستان ماده سنگ نوشته اند .

به عربی⏮دبق، مخاطه، مخاطیا، مخیطه و مخیطان
به یونانی⏮فاطر ون
به هندی⏮لهسوره، لسلسه،لبهیره، گوندا یا برگوندا

🔹سپستان ثمر درختی است بزرگ و معروف در اکثر سرزمین ها.

🔶🔸به دو صورت میروید:

🔸یکی بزرگ به اندازه آمله🌳
🔸یکی کوچکتر از آن به اندازه کنار دشتی🌲
🌴🌴هر دو نوع خوشه ایی هستند و ابتدا سبز و بعد از پختگی زرد و شیرین طعم میشوند.
داخل آن ماده لزوجت *چسبناک*سفید دارد و بعد از آنکه آنرا خشک میکنند سیاه میشود و به همین صورت هم بکار میرود.

💠بهترین نوع آن نورسیده و بزرگ دانه و پر گوشت است.

🍀🍀طبع آن:
معتدل در سردی و گرمی و تر در اول ◀️سرد و تر ؛ گرم و تر، در کل معتدل در کیفیات اربعه است

🔰در قوت شبیه عناب است

✅خواص آن:
🔹بدلیل رطوبت و لزوجت زیاد آن باعث تسکین حدت صفرا و رفع تشنگی
🔹تصفیه آواز=نیکو کردن صوت و صدا (حنجره)
🔹تلیین ” نرم کردن” حلق و سینه و خشونت صوت و اورام حلق
🔹بهبود بخشیدن سرفه گرم و خشک به تدابیر زیر👇👇
نوشیدن آب خیسانده آن یا جوشانده آن
و اگر در دهان نگه دارد و لعاب آنرا قورت دهد که با وجود سخونت “گرم بودن” ، مسکن عطش است .
🔹از بین برنده رطوبت هاست، قوت آن شبیه مازو ست.
🔹قلیل الغذا
🔹مولد بلغم خام
🔹تقویت و تنقیه بدن
🔹دفع “اسهال” سودا میکند
🔹شکننده و خنثی کننده داروهای شل کننده روده است
🔹تنقیه امعاء از اخلاط فاسد و اسهال طبع محرور” گرم” تنها نماید‌
🔹نرم کننده شکم
🔹اسهال صفرا ” دفع صفرا از روده ها”
🔹مرخی معده “سست و نرم کننده عضلات معده جهت دفع فضولات”

🔱⚜️🔱درمان بیماریهای زیر بوسیله سپستان:
🎗سحج: نوعی بیماری روده “خراش خوردن روده “که بدلیل مصرف دارو و دواهای تند عارض شده
🎗حرقت البول: “سوزش ادرار ” که از سوختن صفراسوخته در کلیه و مثانه بوجود آمده
🎗دفع کرم روده : علت درمان به بوسیله سپستان همان خاصیت لغزندگی آن میباشد.
🎗بر طرف کننده حمیات حاده” تبهای حاد ” دموی ، صفراوی و بلغم شور که استفاده تعداد ۳۰ عدد ذکر شده است.

🏵🏵 چهار پنج برگ نورسته آنرا ریز ریز کرده و شب در آب بخیسانید و صبح آنرا بسابید و صاف کنید و بنوشند که در بیماریهای ذیل نافع است:👇👇

🎗جریان منی، “زخم و جراحت چرکین” مثانه و سوزاک

🏵پوست خشک آنرا هم سوزانده و روی محل زخمهای ناشی از سوختگی با آتش قرار داده که تسکین درد میکند

♻️♻️مصلحات آن:

🔺آمله
🔺مضر سرد مزاجان و مصلح آن، گل سرخ
🔺مضر جگر و مصلح آن ، عناب یا شیر آمله و بدل آن عناب یا خطمی

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.