سکته

سکته

سکته 😱😱

⚜️بیمار مرد۵۶ ساله ⚜️

🔹🔸🔹معاينه🔹🔸🔹

– اين مرد تنومند چهره‏اى تيره داشت. مويرگ‏هاى صورت و پيشانى و بخشى از گردن و گوشها در بيشتر جاها مجتمع و برجسته شده و رنگ ارغوانى مخصوصى به سيماى او داده بودند كه اين گواهى از خرابى كبد مى‏كرد. رنگ بدن بيمار هم كدر و تار بود و به سياهى مى‏گرائيد.😰😰

سينه بيمار خفه، جريان هوا در آن كم و آهنگ تنفس سطحى و ناقص بود. قلب ضعيف و گاه غير مرتب مى‏زد. نبض ضعيف و نرم بود. زبان باردار و شكم پرگوشت و نسبتا بزرگ بود بطورى كه تعيين حدود اعضاء و احشاء امكان نداشت. بيمار اظهار داشت:” در تابستان امسال كم‏كم احساس سنگينى نمودم. از آن هنگام روز به روز بر وزن و حجم من افزوده مى‏شود.
ازاين‏رو كار كردن و راه رفتن برايم دشوار شده بنحوى كه حتى قادر نيستم يك آفتابه آب را با خود تا چند قدمى ببرم. زيرا نفس يارى نمى‏كند و به تنگى مى‏افتد و قلب نيز دچار تپش مى‏شود.😥😥😥
معده روزى يكبار بسختى كار مى‏كند. دست‏ها خارش دارند و جوشهاى ارزنى شكلى پديدار مى‏گردند. سرفه خشك هم مى‏كنم. مخصوصا در شبها كه گاه حمله ‏وار است.💢💢
چندى پيش بسرماخوردگى دچار شدم در نتيجه دردى در گوش ايجاد شد. در همين ضمن بهنگام شب شام سردى از قبيل سركه و ماست خوردم. در نتيجه در حين خواب قسمت چپ صورتم فلج و كج گرديد. پلك پائين از حركت بازماند و اينك هيچ بسته و باز نمى‏شود.😱😱😱

با دست پلك پائين را بالا مى‏برم تا چشم بسته شود. همچنين با دست بايد آن را پائين آورم تا باز شود. بواسطه كجى صورت جويدن غذا برايم زحمت دارد. دهان خشك است.⚡️⚡️
چندى است كه بينى هم خشك شده و رطوبتى ندارد. سرم سنگين است كمى درد دارد كه ناشى از خستگى بينى چپ و بسته شدن راه مجارى آن مى‏باشد.”🤕🤕🤕

علت بيمارى را از سوء مزاج ارثى فهميدم كه موجب خرابى كبد و خستگى ساير احشاء و اعضا و كندى و بطالت در اعمال و افعال آنها گرديده و مآلا انواع سموم و اوره را در بدن مجتمع ساخته است.😨😨😨

⚜️⚜️ درمان⚜️⚜️

در اينجا لازم بود نخست دفع سموم از راه روده و كليه‏ ها شود تا خون تصفيه گردد. سپس باصلاح مزاج پرداخته شود. ازاين‏رو كپسولى مركب از صبر زرد ۲۰ سانتى‏گرم و جوش‏شيرين ۴۰ سانتى‏گرم تجويز كردم كه روزى ۲ عدد ميل كند. همچنين دستور دادم روزانه دو استكان آب ترب بنوشد.🔵🔵🔵

در نتيجه پيروى از اين دستورات مزاج لينت يافت و روزى دو سه بار عمل مى‏كرد. ادرار نيز نسبتا زياد گرديد. جهت مرمت و اصلاح كليه‏ها حب ارمنى مركب هم داده شد.🔱🔱
بيمار هر روز به مطب مى‏آمد. پنبه آغشته به روغن احمديه را به بينى او مى‏گذاشتم، بتدريج ترشح آب بينى شروع و در نتيجه سردرد مرتفع شد. بديهى است اين امر خود كمك زيادى در اصلاح صورت و سنگينى سر و رفع فلج نمود. زيرا مقدارى از رطوبت سر و صورت از اين راه دفع شد.🙂🙂

در اثر استفاده از اين داروها روز به روز از وزن و حجم بيمار كاسته گرديده و بهمين نسبت بهبودى مى‏يافت. (ضمنا چون به بيمارى چشم نيز مبتلا بود به چشم‏پزشك نيز مراجعه نمود) رنگ بدن روشن‏تر مى‏گشت. لكه‏هاى گلگونى كه در صورت و گونه و نقاط ديگر چهره او بود كم‏كم كمرنگ‏تر مى‏شدند و به تناوب بعضى محو مى‏گرديدند و خبر از بهبودى و اصلاح جگر مى‏دادند.
بيمار حب ارمنى مركب را پس از چند روز ترك نمود. ولى بخوردن صبر زرد و آب ترب بطور روزانه ادامه مى‏داد. اندك‏اندك توان آن را يافت تا از منزل خود كه تا مطب اينجانب نزديك به يك كيلومتر و نيم فاصله بود پياده بيايد. پس از چند روز بطور كلى آمدوشدهاى خود را پياده انجام مى‏داد. تمام حالات يادشده از قبيل سرفه خشك، تنگى نفس، تپش قلب و غيره برطرف گرديد. پلك چشم بطور عادى باز و بسته مى‏شد. كجى صورت و تغيير سيماى او بگونه‏اى بهبود يافت كه تميزش مشكل مى‏نمود. فقط در موقع سوت زدن اندكى معلوم مى‏گشت.🙂🙂

پس از چهل روز فشار خون نيم درجه بيش از روز نخست بود. مقدار اوره خون ۴۲ سانتى‏گرم نشان داده مى‏شد. در آزمايش ادرار، در اثر استفاده از آب ترب، ديگر اكزالات دوشو و اورات‏ها وجود نداشتند.😃😃😃

بيمار چون عازم همدان بود سپردم آب ترب را تا مدتى بخورد و نيز همه‏روزه و يا اغلب روزها يك كپسول از صبر زرد و جوش‏شيرين ميل نمايد. ضمنا متذكر شدم از خوردن گوشت، تخم‏مرغ و حبوبات خوددارى كند.
براى اصلاح مزاج معجونى مركب از هليله سياه ۲ سير، پوست هليله كابلى يك سير، پوست هليله زرد ۲ سير، بليله يك سير، آمله مقشر يك سير و تخم گشنيز داده شد كه همه را كوبيده و شيره كشيده با عسل بدون موم بياميزند. بعد آن را در ظرف گلين در بسته‏اى نهاده و مدت چهل روز در ميان جو پنهان سازند. پس از آن روزانه مقدار دو مثقال از آن را ميل نمايد😊😊😊

✨✨✨✨✨

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.