سیاهدانه(شونیز)

سیاهدانه(شونیز)

#سیاهدانه(شونیز)

➿➰➿➰➿➰➿➰➿➰➿➰
نام ترکی:قره چورک اوتی
💠تخم آن سیاه تند بو ،تلخ و مغز آن سفید
💠مزاج:گرم وخشک در دوم است و به قول شیخ بوعلی گرم در سوم و خشک در دوم است.
💠جالی و پاک کننده ،تقطیع بلغم ،محلل ریاح و نفخ
💠💠 حدیث شریف :سیاهدانه دوای هر مرضی است مگر مرگ و منظور از مرض ،امراض سرد است ،و به قول محدث بزرگ “جمال الدین بغدادی”اشاره به سوی امراض عرب است که اکثر امراض آنها از سردی و رطوبت می باشد به آن علت که بیشتر غذای آنها لبنیات ترش و سرد بود.
💠اگر تخم آن لابلای پارچه ها ولباسها بگذارند از کرم زدن آنها را حفظ می کندو اگر با روغن زیتون هر روز صبح ناشتابخورند رنگ رخسار را سرخ می کند.
💠طلای روغن آن موی را در داءالثعلب برویاند.
💠اگر سوخته آن با موم که در روغن سوسن یا روغن حنا گداخته و مخلوط کرده و بر سر طلا کنند ریزش موی جلوی سر وریزش موی بلغمی را نفع دهد.
💠طلای آن با سرکه در از بین بردن قوبامجرب و نیز طلای سوخته آن با سرکه یا ادرار نافع زخم روی سر(سعفه)وهرگونه زخمی است.و طلای آن با سرکه برص و بهق را از بین می برد.

💠ضماد آن مسکن درد مفاصل است و سعوط( در بینی چکاندن)آن فالج و لقوه و کزاز را بسیار نفع رساند. و همچنین روغن آن صداع بارد را نافع است.
💠ویا در سرکه یک شب خیسانده و صبح ساییده در بینی بچکانند.و یا در پارچه ای بسته و بوی آن را استشمام کنند درد های کهنه سر را که به عت نزله و یا رطوبت مغز باشد نفع رساندو همچنین فالج ،لقوه ،صداع و شقیقه سرد مزمن را بسیار نافع است.
💠اگر آنرا با ادویه سرمه بیامیزند و در چشم بکشند آبریزش چشم را خشک می کند.
💠💠اگر۷عدداز تخم آنرا در شیر زن یک ساعت خیسانده پس سابیده و دربینی چکانده و استنشاق کنند یرقان را نفع رسانده و زردی چشم را ببرد به خاطر تفتیح سدد
💠💠اگر سیاهدانه را ساییده و با اندکی روغن چاتلانقوش (بنگ)مخلوط کرده و سه قطره در گوش چکانده سده ها را باز کرده و ریاح و دردهای ریاح را ببرد.
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

Join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah
#سیاهدانه(شونیز)

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

💎💎 زکام همراه باعطسه :سیاهدانه را در روغن زیتون سرخ کرده ، یا ساییده و خیسانده و صاف کرده چهار قطره در بینی بچکانید.و نیز برای روان شدن رطوبت مغز از بینی نافع است.
💎💎مضمضه پخته آن با سرکه نافع درد سرد دندان است بخصوص اگر با چوب صنوبر باشد
💎💎اگر یک مثقال از آنرا بخورند تنگی نفس ،درد قفسه سینه ، سرفه سرد را نفع رسانده و قطع بلغم کرده و بوی دهان را خوش کرده و فساد اغذیه را دفع می کند.
❄️❄️کوبیده سیاهدانه با سکنجبین :اشتها آور است ،مقوی معده و کبد،نافع استسقاء ،یرقان و طحال ،ملین شکم ،محلل ریاح غلیظ ،نفخ و قولنج و آروغ ترش بلغمی را ببرد.
💎💎به قول گیلانی :خاصیت آن از بین بردن آروغ بلغمی و سوداوی است.مدر شیر است اگر به طور متوالی خورده شود.
😱😱اگر آنرا با سرکه مخلوط کرده وبا آب بخورند قاتل انواع کرمها و کرم کدو خواهد بود ونیز از خارج بر شکم طلا کنند باعث خارج شدن آنها می شود.
💎اگر به گردآن آب حنظل تر اضافه کرده وبا سرکه مخلوط کرده وبپزند و زیر ناف و بالای آن تا دو انگشت ببندند فی الفور کرم کدو را خارج می کند.
💠💠استعمال مداوم آن مدر حیض است.بخور و حمول(فرزجه) آن باعث اخراج جنین مرده و جفت شده و خونریزی دهنده است.
💠
و اگر با عسل و روغن گاو مخلوط کرده وخمیر ساخته و ضماد کنند درد رحم و درد احتباس حیض و درد کلیه را فرو می نشاند.نوشیدن آب آن و بخور آن مدر بول وحیض است و حبس خون نفاس و تسکین درد آن می کند
💠نوشیدن آب سیاهدانه ساییده با عسل نیم گرم سنگ کلیه و مثانه را می شکند.و نوشیدن آب آن و طلای خاکستر آن قطع بواسیر می کند بخصوص خوردن با رب تخم موردکه بی نظیر است.
💎💎از خواص با ارزش آن ،این است که خوردن روغن آن با زیتون و کندر در برگردانندن شهوت بعد یاس و نومیدی مجرب است.
💠💠طلای روغن آن بر اعضای تناسلی و کمر جهت نعوظ آوری بی عدیل و رفع کننده دردهای سرد و سستی اعصاب و سده آن است .
💠به قول گیلانی قوت روغن شونیز مثل روغن ترب است و نافع فالج ،خواب رفتن پا ،رعشه و کزاز ،مفتح سدد اعصاب ،مجفف اعضا ست .
💎💎قطور و چکاندن در گوش نافع کری و محلل ورمهای گوش و چکاندن آن در بینی نافع صرع و طلای آن مفتح سدد بخصوص در پشت سر و از بین برنده فراموشی است.
💠💠به قول شیخ بوعلی سینا ،سیاهدانه تبهای سوزان مزمن بلغمی و سوداوی را بخصوص نفع رساند .
🍃🍃ساییده آن با سکنجبین و خوردن با آب نیم گرم تب های کهنه و سایر تبها را از بین می برد.و نیز خوردن و دود دادن آن نافع گزش خزندگان وحشرات است.

❄️❄️❄️مقدار مصرف :
سرد مزجان: یک مثقال تا دو مثقال و و تا سه درهم.
گرم مزاجان : از نیم درهم تا یک درهم البته با مصلحات.
سیاهدانه مضر کبد گرم و مصلح آن تخم خیار است و نیز مضر کلیه و مجاری ادرار بوده و مصلح آن کتیرا یا خیساندن در سرکه است .
در امراض ریوی مصلح آن کاسنی به آب خرفه و طباشیر است.
🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀

🗣🗣join us:👉👉👉

⛔️⛔️هرگونه کپی برداری از مطالب این کانال بدون ذکر نام امری حرام و خلاف شرع می باشد .

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۲ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

 1. ناشناس
  8:45 2019/10/25

  سلام من سه شب بخاطر اینکه شنیده بودم نفخ معده و هلیکوباکتر معده رو که تو آزمایشم مشخص شده بود درمان میکنه سیاهدونه اونم ۲۰ دونه رو میجویدم ولی بعدش جوشای سرسفید و خارش دار زدم،بنظرتون چیکار کنم

  • مهدی
   2:48 2020/04/23

   در مورد اداب تغذیه مطالعه کنید
   دارو های معده از بازار طب سنتی تهییه کنید