سیلان منی،انزال زود رس

سیلان منی،انزال زود رس

۷۷📌📌📌📌📌📌
سیلان منی،انزال زود رس

🔰🔰🔰🔰🔰

*** در تاريخ / ۲۷ آقاى امير. و. هجده ساله ساكن تهران- خيابان گرگان را به مطب آوردند. او جوان ورزشكار و نسبتا قوى بنيه‏اى بود ولى حالت وحشت و تشويش و هيجان در چهره او مشاهده مى‏شد. حدقه چشمانش تنگ بود.
🔱⚜️🔱⚜️🔱

گفتند چنديست دچار خيالات بد شده. عصبانى مى‏شود و زود به گريه مى‏افتد. هرگاه گريه مى‏كند عصبانيتش رفع مى‏گردد. ضمنا كم‏خواب نيز شده است.💢💢💢💢💢

در پرسش از او گفت:” زياد فكر مى‏كنم. خيلى ترس و وحشت دارم. زياده از حد بى‏اراده بوده و تزلزل خاطر دارم. هميشه افسرده و غمگين و خجول هستم. گاهى سرم گيج مى‏رود.
بعد از استحمام به سردرد دچار مى‏شوم”. (ارثى است)🌀🌀🌀🌀🌀

در معاينه، قلب ضربان غير منظم داشت. تشنج روده و تخليه ناقص بود. انعكاس كرماسترين وجود نداشت. انگشتان سرد بودند. علت را از سيلان منى دانستم. بعدا در معاينات آزمايشگاهى نيز وجود نطفه محرز شد.
🔴⚫️🔴⚫️🔴
به او سپردم شرح بيمارى خود را مفصلا برايم بنويسد. آنچه در زير مى‏خوانيد از يادداشتهاى اوست:
( (… فكرهائى كه مى‏كنم توأم با وحشت است. تمام اجزاء بدن خود را مريض تصور مى‏كنم. فكر عقب‏افتادگى در دروس و هزاران فكر مهمل ديگر مرا آزار مى‏دهند. بيمارى‏هائى كه تاكنون بدان مبتلا گرديده‏ام، مالاريا هر دو سال يك مرتبه، كچلى در كودكى، حصبه در سه سال قبل كه يك ماه و نيم بطول انجاميد.
🔲🔳🔲🔳🔲
امراضى كه پدر و مادرم گرفته‏اند: مادر فاقد بيمارى است. لكن گاهى اوقات به سردرد مبتلا مى‏شود (سردرد ارثى غالبا بعد از حمام بروز مى‏كند). پدرم مرحوم شده مرضى كه داشته سوزاك بوده. شراب هم مى‏نوشيده. و اما پيش از اين بيمارى چه مى‏كردم و حالم چگونه بوده: از سن هشت تا دوازده سالگى به دكان خياطى مى‏رفتم زيرا بواسطه ابتلا به مرض كچلى نمى‏توانستم به مدرسه بروم. لكن شبها به كلاس اكابر مى‏رفتم. در كلاس پنجم بودم كه مالاريا گرفتم. با تزريق آمپول كنين برطرف شد.💠💠💠💠💠
به تحصيل ادامه دادم در كلاس ششم نيز مالاريا گرفتم و با همان روش گذشته مرتفع گرديد. در كلاس هفتم دچار حصبه شدم. بين سال هفتم و هشتم يك سال ترك تحصيل داشتم. بعد از معالجه حصبه در اثر تمرينات بدنى و ورزش قوى شدم. اين نيروى بدنى ادامه داشت تا اينكه بدين بيمارى دچار گرديدم.🌟⭐️🌟⭐️🌟 ضمنا در چند ماهه اخير نيز باز مبتلا به مالاريا شده‏ام.
يك سال و پنج ماه قبل زير يكى از درختان خيابان هدايت ايستاده بودم. ناگهان بخاطرم خطور كرد كه بيمارم. اين تلقين شدت يافت. هر روز دامنه فكرم از روز پيش وسيع‏تر مى‏شد. به هرچه فكر مى‏كردم وحشت بسيار مرا مى‏گرفت. حساسيت، غم و اندوه، كمروئى، بى‏ارادگى و بدبينى شعارم شده بود. از زندگى كاملا بيزار بودم.🍂🍂🍂🍂🍂
دواى درد خود را چيزى جز مرگ نمى‏پنداشتم. بر اثر كوچكترين حرفى عصبانى مى‏شدم.
حال خود را به برادرم بازگو كردم. جواب مرا خنده تحويل داد. تكيه كلام اهل خانه اين بود كه” تو از ما قوى‏ترى ناخوشى يعنى چه؟. حق هم داشتند مثلى است معروف كه” سير از گرسنه چه خبر داره؟” شخص سالم را نيز چه خبر از مريض. ♻️♻️♻️♻️♻️
فكر بسيارى در اين
باره نمودم كه جواب برادرانم را چه دهم تا اينكه آنها از اين راز باخبر شده و مرا تهديد كردند. حالم بدتر شد. لكن نمى‏دانستم چگونه بيمارى خود را براى آنان تشريح كنم. اين حال ادامه داشت تا آنكه در بيست روز قبل مرا نزد آقاى دكتر … بردند.🤕🤕🤕🤕

آقاى دكتر بمن گفتند حال تو بسيار خراب است. بايد هر روز ناشتا به بيمارستان آمده و تزريق انسولين نمائى. اين كار را تا هفت روز ادامه دادم. نتيجه معكوس بدست آمد.😱😱😱
عصبانيت، غم و اندوه، فكر توأم با وحشت رو به افزايش نهاد. اين اتفاق همانا نتيجه معكوس تزريق آمپول انسولين بود. مى‏دانم كه سروكارم در بيمارستان با عده‏اى از اشخاص عصبى بود. زيرا حرفهاى آنها در من تأثير بسيار نمود. تا اينكه آقاى مرا نزد شما معرفى نمودند”.
درمان‏✳️✳️✳️✳️✳️

ابتدا منضجى از سنبل الطيب، افسنتين رومى، درمنه تركى و اكليل تجويز كردم. روز ديگر مسهلى از مغز فلوس، ترنجبين، بسفايج، بنفشه، عناب سپستان، سنامكى و روغن بادام شيرين دادم.✅✅✅✅
در / ۲۷ جوشانده بسفايج، بابونه، گل گاوزبان و ليموعمانى.
در / ۲۷ پر سياوشان، اصل السوس، ريشه كاسنى، تخم گشنيز، شاهتره خشك عناب سپستان، ترنجبين و افتيمون شامى.
در ۱/ ۲۷ بابونه، گل گاوزبان، بسفايج، بادرنجوبه، تخم گشنيز، افتيمون شامى و ترنجبين.💢💢💢💢💢

در اوايل، زياد عصبانى مى‏شد. گريه مى‏كرد. در نتيجه يك هفته درمان، اين حالت موقوف گرديد و بهبودى زياد در حالش پديدار گشت.
در / ۲۷ جوشانده مركب از پوست هليله زرد ۴ ل، سنامكى ۲ ل، بسفايج ۳ ل، بادرنجوبه ۱ ل، مغز فلوس ۱۲ ل، ترنجبين ۱۴ ل، گل سرخ ۱
🌸🌸🌸🌸🌸
@shafayafteghan

:
🔰🔰🔰🔰🔰🔰
ل، بنفشه ۳ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه و روغن بادام شيرين و نيز” حب سياه” داده شد. پس از استفاده از اين داروها بهبودى زياد بدست آمد. بيخوابى رفع گرديد. حال عصبى بيمار خيلى كاهش يافت. ديگر براى هر ناملايم جزئى از جا درنمى‏رفت و گريه نمى‏كرد. دستور دادم حب‏ها تكرار شوند.♻️♻️♻️♻️♻️
در / ۲۷ بابونه ۱ ل، بادرنجوبه ۱ ل، سنبل الطيب ۱ ل و بسفايج ۴ ل داده شد.
در ۸/ ۲۷ بابونه، بادرنجوبه، سنبل الطيب، بسفايج و افتيمون شامى داده شده.
در ۹/ ۲۷ حال بيمار بكلى طبيعى و عادى گرديد. ديگر هيچ‏گونه تأثر روحى نداشت. سپردم بكارى مشغول شود و پيگير درس نباشد.💢💢💢💢💢

در / ۲۷- حب” ع” به او دادم. اين حب مفرح بسيار خوبى است و در روحيه او بسيار مؤثر واقع شد.
🍁🍁🍁🍁🍁

@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.