شادنج

شادنج

🔴🔶🔴🔶🔴🔶🔴🔶🔴
@makhzanoladviyah
#شادنج

👈لغتی عربی است از شادنه یا شیدونه فارسی . به عربی الحجر الدم زیرا جلوی خونریزی❣️ را میگیرد و یا اینکه رنگ آن بعد از سابیدن با آب 💧به رنگ خون❣️ می شود .

📍سنگی است نرم به شکل دانه ی عدس و ماش و انواع مختلفی دارد مثل عدسی -جاورسی(غله ای شبیه ارزن)-خشخاش -هندی -عملی-به رنگ های سرخ زرد سفید خاکستری و ابلق(سیاه سفید)است.

📍عدسی آن کوچک و سرخ رنگ و شبیه به آبله وقتی سابیده شود آب آن قرمز می شود..
📍 عملی آن ساخته شده از سنگ مقناطیس سوخته است زود شکن تر از معدنی آن مایل به سیاهی درون آن سرخ.
📍 ولیکن وقتی با آب ترکیب شود سفید می شود در کیفیت شبیه معدنی است …

📍بهترین آن گرد سرخ شکننده است درون آن سرخ و بدون رگه و برای استفاده باید شسته🚿 و خیسانده شود.

📍 مزاج آن سرد و خشک در دوم یا در آخر اول و خشک در سوم .

📍خشک و نشسته ی آن⬅️ گرم و خشک در اول و تا سوم .
📍بنابراین این سنگ را اگر بسوزانند 🔥بسیار لطیف می شود.

📍 و خیسانده ی آن سرد است و دارای قبض زیاد
@makhzanoladviyah

📍در اکثر بیماری های چشم 👁استفاده می شود.

📍 و اگر سابیده بر زخم بپاشند گوشت اضافه را از بین می برد .

📍اگر در آب💧 حل کرده تا غلیظ شود و در زخم ها بچکانند تمیز می شود البته نوع عدسی آن.

📍 .مالیدن آن نافع سوختگی آتش🔥 و زخم های عفونی و کهنه است .

📍گر یک دانگ از آن را در آب 💧حل کنند و در بینی👃 بچکانند درد شقیقه را آرام کند .

📕ابن سینا فرماید:✍️در آن جلا دهندگی برای زخم ها و التیام بخش است.

📍 و اگر با سفیده ی تخم مرغ استفاده شود جهت بیماری های گرم چشم👁 خوب است.

📍 و اگر بیماری چشم👁 از بلغم باشد با آب شنبلیله ترکیب شود .

📍اگر با اقاقیا ترکیب و بر چشم 👁بکشند خارش و خشکی پلک را نافع است.

📍اگر نیم درم تا یک مثقال از آن را سابیده با آب انار🍎 ملس بخورند خونریزی رحم را نفع دارد .

📍و اگر یک مثقال آن با دو سوم آن کندر و ۲۱درم آب بارهنگ و ۱۵درم گلاب بخورند نیز نافع است.

📍 و برای ادرار خونی هم نافع است و نیز مفید برای اسهال خونی و زخم روده و کلیه مثانه و رحم است.

📍و برای حرکت منی و سرعت انزال نیکو است…

📍شربت سابیده شده و نرم شده ی آن از نیم درم تا مثقال است.

❌ و مضر معده .
⬅️مصلح آن عصاره ی زرشک .
❌و مضر مثانه.
⬅️ و مصلح آن کتیرا .
📕صاحب منجح گویند✍️ :آن ❌مضر ریه.
⬅️ و مصلح آن بادام .
⬅️و بدل آن گل مغره(گِل سرخ)..
📕 و گویند بدل آن ⬅️سنگ آهن ربا است .
📕و گویند بدل آن⬅️ در بیماری های چشم حضض(درختی که به عربی خولان گویند)و در غیر آن دم الاخوین(خون سیاوشان)است.
🔴🔶🔴🔶🔴🔶🔴🔶🔴
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah

⚠️‼️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده ودر غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسنداست ‼️‼️‼️

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.