شبت(شوید)

شبت(شوید)

@makhzanoladviyah
#شبت(شوید)

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

💠اسمی عربی است که به یونانی⏪ “انبیتون” و “فارو” ؛ سریانی⏪ “صرابله” در زبان شیرازی ⏪ “شود” و “شوت” به انگریزی ⏪”دلسید” و به هندی ⏪ “سویا می گویند.
💠گیاهی است معروف که برگ آن مانند رازیانه و خوشبوست.
🌴ساق آن به طول یک ذراع ، بالای آن چتر☂️، گل آن زرد 🌼و سفید🌸 و تخمش مثل تخم کرفس و بزرگتر از آن است اما از بادیان کوچکتر.
✳️ از ادویه های بسیار باارزش بوده و بهترین شکل آن نرم تازه و خوشبو است.

♨️مزاج:گرم در آخر و خشک در اول است و به قول اسحاق گرم وخشک در دوم و تخم آن گرم و خشک در سوم و خاکستر آن گرم و خشک در سوم و تازه آن گرم در آخر اول خشک در اول و به قول شیخ گرمی آن میان درجه دوم و سوم و خشکی آن میان اول و دوم است و چون بسوزد خشکی آن در دوم است .گیلانی می گوید شوید تازه مرطوبتر است و حداقل حرارت را دارد.
@makhzanoladviyah
📢خواص: منضج خلطهای
سرد و مسکن دردها و پراکنده کننده بادها و همچنین روغن آن و بسیار ملین است و مزاج آن نزدیک به مفتح و منضج است و لیکن خاصیت گرمی آن بیشتر از سایر منضجات است.و رطوبت آن در انضجاج زیادتر و کمتر محلل بوده و خاصیت خشکی آن در خشک کردن (تجفیف) قوی تر است.
💎گیلانی می گوید : که این دوا به سبب حرارت خود بسیار محلل است و لهذا مسکن دردهاست چرا که محلل مواد آنهاست.منضج ورمها و زخمهای سخت نضج شونده ،اگر به صورت ترکیبی با روغن زیتون یا روغن کنجد بر موضع مالیده شود.
🏳‍🌈روغن آن (آب برگ تازه آنرا با روغن زیتون که جوشانیده شده ) گرم است و خشک معتدل است. و شبیه به روغن بابونه است و ملطف و چاق کننده و مالش آن نافع سردی و مسکن دردهای عصبی و نافع فلج و لقوه و محلل اخلاط تجمع یافته و سستی اعضا و مفاصل و هر درد سردی است.و مالش آن بر سر بی خوابی را از بین می برد.
💠چکاندن روغن آن در گوش ،درد گوش را نافع است.
📛این دوا بدلیل حرارت خود، قوی التحلیل است و به همین خاطر مسکن(تسکین دهنده) اوجاع(دردها و رنج ها) است.
💢قدمای یونانی اکلیل آن را می ساختند و وقت خواب😴 روی سر🤕 میگذاشتند و به خواب میرفتند.💤
‼️اگر آن را کوبیده، در آب بجوشانند و روی اعضای دردناک بگذارند،بسیار مفید خواهد بود.
✅ نافع استرخا(سستی و رخوت و لمی در اعضا) و تشنج و رخاوت(سستی) مفاصل است.
💢 اگر تخم آن را کوبیده، در شیر بجوشانند و روی بخار آن اکباب(عضوی را در بخار دارویی قرار دادن) کنند، سردی وزکام(سرماخوردگی)😪 و انسداد سوراخهای بینی را بهبود میبخشد.
✅تخم آن قابض است. شربت تخم ان شکننده و خارج کننده سنگریزه هایمثانه و کلیه می نماید.و نیز خاکستر آن با خاکستر میخک و عسل شکننده سنگها و نافع بند امدگی ادرار می باشد.
💠 جوشانده تخم ان مدر شیر، ادرار و حیض می کند.
💎اگر تخم ان را تفت داده با نبات بخورند قوه با را تقویت کرده و مداومت در نوشیدن آب آن قاطع منی بوده و گویند مصرف مداوم آن یاری رسان قوه باء است.و آن داروی اختصاصی علاج آلات تناسلی است و نشستن در آب ان مسکن درد و پاک کننده رحم از هر مرضی است و همچنین برای دردهای کبد ، مقعد مفید است.
💢 مالش روغن آن برای سردی سودمند است.
💢نرم کننده سفتی ها و تورم و رفع تب ولرز سرماخوردگی ها بی نهایت موثر و
ملین سفتی رحم وبادها را پراکنده می گرداند. و شربت شوید خارج کننده بلغم لزج از سینه و ریه می کند. و برای تنگی نفس مفید است.و نوشیدن آب جوشانده آن و یا تخم آن قاطع اخلاط لزج و خارج کننده آن از معده می کند. و منضج سریع بلغم است.
استفاده از تخم آن در غذاها، موجب اصلاح فساد معده است.
💢دافع باد و نفخ های معده است.
💢 نافع ضعف معده و کبد و طحال و سدد آنها را ازبین می برد.و یرقان را از بین می برد.
💢تخم آن قی آور(استفراغ) و بالذات تهوع آور است.و اگر اب جوشانده آنرا بخورند بلافاصله تهوع آورده و اخلاط فاسد غلیظ و صفرا را از معده خارج می کند،بخصوص با عسل .این گیاه تهوعی که ناشی از بالا آمدن غذا تا سر معده می باشد را قطع می کند.
💢ضماد تخم آن،از بین برنده بواسیر آماسیده بوده ونافع درد کمر و بادهای آن است.
تخم شوید دافع سموم قتاله بوده و قی کردن با جوشانده آن برای مارگزیدگی نافع است.
☢️مضر حال صفراوی مزاجهاست و مداومت آن ضعیف کننده مغز و بینایی و قوه باه و مضر معده و مثانه و کلیه بوده و خشک کننده و سوزاننده منی و مصلح آن لیمو یا آب غوره و ترشی های دیگر و در سرد مزاجها شلغم یا عسل یا دارچین و میخک است.
☢️☢️گیلانی می گوید : شوید برای گرم مزاجان مناسب نیست.ولی برای سرد مزاجان پادزهر است و نیازی به مصلح ندارند و بدل آن تخمش هست و گویند بابونه و رازیانه نیز هست.

🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃
‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.