شرح ابن الرشد لارجوزه ابن سینا

شرح ابن الرشد لارجوزه ابن سینا

📖کتاب شرح ابن رشد لأرجوزة ابن سينا توسط ابن رشد اندلسى‌ به زبان عربی و در موضوع طب نگارش یافته است.

📖ارجوزه طبی ابن سینا، مشهور به الفیه طبیه ،
👌از مشهورترین نگاشته‌های ادبیات منظوم تعلیمی در زمینه طب است که به
🖊 قلم طبیب مشهورایرانی ، حکیم ابو علی سینا ، به نظم درآمده است. این منظومه درازدامن پس از سرایش، مورد توجه پزشکان بسیاری قرار گرفت؛ از این جهت حکیمان و طبیبان به شرح و حاشیه آن پرداختند.

ارجوزه طبی ابن سینا در دو جزء سروده شده است:

۱⃣بخش اول
۲⃣، در امور نظری است. در این بخش، کلیات دانش پزشکی بیان شده است. مطالب این بخش عبارت است از:
۱⃣امور طبیعیه که شامل مزاج ، اخلاط، ارواح ، قوا و… است.
۲⃣سته ضروریه که مشتمل است بر مباحث آب و هوا ، خواب و بیداری ، خوردن و نوشیدن و…
۳⃣امراض و اسباب آنها.
۴⃣ اعراض .
۵⃣دلائل که مشتمل است بر مباحث نبض ، قاروره، براز.
۶⃣ بحران.
۷⃣ نشانه‌های صحت و مرگ .

بخش۲⃣
جزء دوم که مشتمل است بر امور عملی، در بر گیرنده این مباحث است:
۱⃣حفظ الصحة.
۲⃣ ادویه و تقسیم آنها بر اساس خواصشان.
۳⃣شیوه‌های درمان مثل فصد و حجامت .
۴⃣درمان شکستگی‌ها.

📚@ketabetebi 👈🏃

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.