شقایق النعمان

شقایق النعمان

🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺
@makhzanoladviyah
#شقایق_النعمان

👈به عربی شقا و شقاری گویند .

👈به لاتین ایتم و آذریون نوعی از آن است و نسبت شقایق به نعمان (سرخ و قرمز)یا به علت شباهت در رنگ است یا در درخشش و براقیت و یا به رنگ سرخ آن که شبیه خون است

🌹گیاهی است که در سال یک بار میروید و در گیاه و برگ و دانه شبیه خشخاش است شاید کمی کوچکتر از آن

🌹. گل آن⬅️ سرخ زرد نیلگون و سیاه است ولی اکثرا سرخ چهار یا پنج برگ و بزرگ گل آن هزاره نام دارد
🌹.برگ آن مثل برگ شاهی مشرف به طرفین است و اطراف رأس باریک آن گل است و بعد رأس کوزه ی گل رشد میکند درست مانند خشخاش و درون آن تخم دایره ای🌺 .

🌹بر دو نوع است:⬅️وحشی و باغی .
⬅️وحشی آن بزرگ گل آن بسیار سرخ و داخل آن سیاه براق است ریشه ی باریک و برگ سیاه و زرد و تندی زیاد دارد.

⬅️باغی آن برگ و رأس کوچکتر و گل قرمز پر رنگ دارد و بعضی گل مایل به سفید و بنفش و برگ آن مثل برگ گشنیز و باریک تر از آن ساقه ی سبز و برگ بر روی زمین پهن است و شاخه اش شبیه نی است و در وسط آن رأس سیاه و سرمه ای دارد.

🌹طبع آن⬅️ گرم در دوم و گویند گرم و خشک در دوم.

🌹 و گویند⬅️ گرم و تر نیز هست.

🌹 گیلانی گوید:ا✍️ین گیاه گرم تیز و تلخ مایل به رطوبت است تا زمانی که تازه باشد وقتی خشک شد یابس میشود.
🌹 البته نوع وحشی آن گرمی بیشتر داردو ⬅️گرم و خشک در اول سوم است.

🌹در آن جلا دهندگی محلل شوینده جاذب و….

🌹سبب سیاه شدن مو میشود 👩اگر با پوست سبز گرد. ترکیب کرده و رنگ کنند و اگر برگ و شاخه آن به تنهایی یا جوشیده رنگ کنند رنگ شرابی قرمز می دهد👱‍♀
@makhzanoladviyah

🌹اگر گل آن و پوست سبز گردو در شیشه ریخته و در مدفوع الاغ🐎 دفن کنند تا دو هفته بعد بر مو رنگ کنند بسیار سیاه میشود.

🌹نوشیدن و مالیدن آن⬅️ برص را از بین میبرد و اگر تخم آن را هر روز…. مجرب است.

🌹 مالیدن شقایق لکه های پوستی که از دم سوداوی باشد را پاک میکند و گل آن را بر قوبا (شروع جذام) گذارند آن را پاک کند

🌹اگر پخته ی آن برورم نرم گذارند آن را تحلیل برد.

🌹 و نوشیدن و مالیدن آن دمل ها و جوش های گرم را نفع دارد و نیز پوست باز و کنده شده را خوب میکند و جلوی خونریزی ❣️در هر عضوی که باشد را میگیرد.

🌹سعوط عصاره ی آن تنقیه سر و مغز از فضولات می کند.

🌹 و نیز سعوط عصاره ی ریشه ی آن با عصاره ی حشیش سردرد کاسه ی سر و شقیقه را مفید است و …

🌹اگر یک درم از کوزه ی آن با شراب بخورند باعث جنون میشود.

🌹سرمه ی عصاره ی آن سبب جلای چشم👁 شود.

🌹 و اگر عصاره ی آن در داروهای چشم ترکیب شود اثر دارو را زیاد میکند .
@makhzanoladviyah

🌹و اگر با عصاره ی انگور پخته شود و با آن ضماد کنند ورم پرده ی صلب چشم 👁را تحلیل میبرد.

🌹اگر عصاره ی آن در گوش 👂بچکانند شنوایی را زیاد کند.

🌹 و سعوط سابیده ی آن نیز چنین کند دمیدن خشک آن در قطع خونریزی مجرب است.

🌹اگر برگ و شاخه ی آن با حشیش و آویشن پخته بخورند سینه را تنقیه و نرم کند و تسکین درد در هر نقطه از بدن که باشد میکند و در این امر بسیار سریع الاثر است.
🌹گل خشک آن سابیده دو درم با می پخته بخورند درد شکم و قولنج را آرام کند .
🌹اگر پخته ی آن را بنوشند شیر را زیاد میکند .

🌹 و نیز اگر پشم را با پخته ی آن تر کنند و زن فرزجه نماید عادت را باز میکند.

🌹شربت از گل آن نیم درم از تخم آن یک درم تا دو درم است.
❌برای معده مضر است❌

⬅️مصلح آن رب مورد یا شربت ترنج است .

❌باعث جنون و خشک کننده ی مغز است ❌.

⬅️و مصلح آن شیر و عناب و…است .

⬅️بدل آن درمنه است.
🌹افیون حاصل از آن مانند آنچه در کوزه ی خشخاش میگیرند بسیار قوی مخدر و سکر آور است و دانه و پوست آن نیز چنین است.
🌹گل آن در داروهای ابله مرغان مصرف میشود در ابتدا جهت تصفیه و رقیق شدن مواد و باز کردن منافذ
🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌹
👇👇👇join us
@makhzanoladviyah
⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.