شوید

شوید

نام:شوید
مزاج:گرم وخشک
درجه:۲
گروه:سبزی ها

تحلیل برنده ونضج دهنده اخلاط,بازکننده انسداد,اشتهاآورومدرمی باشد,برای تنگی نفس وامراض بلغمی سینه ومعده,سکسکه,ضعف معده وکبدوطحال,سنگ کلیه ومثانه,کولیت,دردمفاصل سرد ,درد قاعدگی وبیماریهای تناسلی مفید است.
آشامیدن آب آن با عسل جهت رفع سموم,تحریک استفراغ,اخراج اخلاط غلیظ از معده مفید است.
زیادخوردن آن باعث ضعف مغز,چشم,معده,کلیه,مثانه ونیروی جنسی میشود.

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.