صبر زرد (آلوئه ورا)

صبر زرد (آلوئه ورا)

@makhzanoladviyah
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
#آلوئه_ورا (#صبر_زرد)
آلوئه ورا (صبرزرد)

🔺عربی>>>صبارا
🔻لاتینی>>>>الویس،ایلوز
🔻ترکی>>>>>ازوا
🔻فارسی قدیم>>>>الوا
🔻عامه>>>زرده،شبیار
🔻اصفهانی>>>>جدروا
🔻 هندی>>>>ایلوا،کالابول،مصبر

📒گیلانی نوشته✍ که #صبر را بهر ان صبر نامند که دیر #اسهال کند و نوشنده ان محتاج به صبر بسیار می باشد تا ان فعل کندچون اکثرا دو روز بعد از خوردن ان اسهال می شوند.😳

✨ان عصاره ی است که از برگ ان🌱 می ارند.

📒بعضی گویند✍ قوت صبر تا چهار سال باقی می ماند.👌
✨صبر #مغسول(شسته شده) صالح تر برای #تقویت است و غیر مغسول برای #تنقیه(پاکسازی).

✨وقتی تصمیم به خوردن صبر دارید باید👈 به مقدار زیادی سابیده تا به پرزهای معده نچسبد و خوب عمل کند.
⭕️موارد منع ودوری از استعمال صبر :
📍جوانان و صفراوی مزاجان ❌
📍محروران (گرم مزاجان)❌
📍افراد ضعیف الحشاو کسانی که ضعف گوارشی دارند .❌
📍ضعف ماساریقا(روده بند،بند طویلی که روده باریک را به شکم متصل میکند) جگر (کبد) ❌
📍دارای امراض مقعدی و بواسیر و 📍کسانی که غلبه خون دارند.❌
📍عروق و سینه شان ضعیف و تنگ باشد ❌
📍 در هوای بسیار گرم و بسیارسرد ❌
📍غذا در معده و پری معده ❌

🌱✨🌱طبع ان : #گرم و #خشک در دوم .

✅تلخی طعم ان دلالت بر مرکب القوا بودن ان و #قبض و #مجفف بودن (خشکی)ان هست ,و در ان قبض کم است .
✅بهترین ضماد برای ⬅️ #زخم هایی که دیر بهبود پیدا میکنند و خصوصا #زخم های #مقعد و #آلت مردانه و #بینی 👃و #دهان👄 و #زخم های چرکی .

📒 و گویند ✍در ان تجفیف و #خشکی بدون سوختگی هست خصوصا در مغسول(شسته شده اش) آن👌.

✨ و #مسخن(گرم کننده) و #جالی شدید است و در حبوب منقیه استفاده میشود چونکه اثر و فعل ان را بیشتر میکند.
✨ #مسهل #قوی هر خلطی که در معده و سر و #مفاصل و غیره جمع شده(البته به غیر این اندام ها ضعیف تر عمل میکند ).

✅ #جذب کننده از دورترین نقاط بدن و پاک کننده #معده و #عروق از کثافات و مسهل و #مخرج #سودا و #بلغم غلیظ و #مایی و #صفراوی است.👌

✨طلای ان⬅️ موی فرد کچل را برویاند👦

✅چون در سرکه🍶 حل کنند و با ان سر را بشویند #کچلی و #شوره و #داء_الثعلب( بیماری ریزش مو )و #داء_الحیه را ببرد.
💫طلای ان باعث ⬅️کشته شدن #شپش 🕷می شود .
💫 #طلای ان ⬅️هر نوع بیماری و #بثورات #پوستی را ریشه کن می کند 👌

طلای ان ⬅️تنها یا با هر داروی دیگر باعث #حفظ بدن زنده و مرده می کند و مانع تعفن و از هم پاشیده شدن ان میکند.
💫و اگر با عسل 🍯ضماد کنید آثار #ضربه ای که بادمجانی و بنفش رنگ زیر چشم 👁👁را از بین میبرد.

💫طلای ان ⬅️از بین برنده آماس و #التهاب اطراف #ناخن که دردناک هست و گاهی چرکین و دارای چرک های زرد هست🖐

💫محلول ان ⬅️ با سرکه 🍶 مفید برای حمره و #اگزما و #خارش و جرب و حکه(خارش) و #جوش های خارش دارو جمیع #زخم ها است.👌

💫طلای آن 👈 باآب 💧یا عسل 🍯 مانع رشد و توسعه #زخم های #چرکی و فرو رفتگی و عمیق شدن اون ها میشه.

💫اگر سابیده گیاه خشک شده آن را بر روی #جراحات و #زخم ها بپاشند در بهبود جراحات مفید است به خصوص بر تازه ان و بخصوص بر زخم ها حاصل از #سوختگی مفید است .👌

✅پاشیدن آن #خشک_کننده #زخم ها و #التیام دهنده ان هاو جهت #زخم های حاصل از #بریدگی و #زخم فرج و #آلت مردان و اعضای عصبانی بسیار مفید است .👌
💫با استخوان پوسیده مساوی سابیده و جهت دفع آکله(خارش) و #زخم های عفونی که اب کشیده مجرب هست.👌

✨طلای آن ⬅️با #عسل🍯 بخصوص عربی ان #محلل ورمها و باعث #رویش #گوشت در #زخم ها تازه و مانع انتشار اکله است.

💫طلای محلول آن ⬅️با آب 💧برای #ترک دست 🖐مفید.
💫 #تسکین درد #عضو که در اثر #کوفتگی بوجود آمده از بین میبرد دردش را و #تقویت ان ها میکند.

✨با اب گشنیز تازه و سرکه جهت #دمل های بزرگ و #بثورات ریز و سرخ (آبله…).

🌱🌱🌱ضماد محلول ان ⏪ با پشم که تازه از طبخ بیرون اومده برای #تسکین دردهای حادث از #شکستگی #استخوان یا #کوفتگی و #گرفتگی عضله مفید است .👌

✨اگر پیش از اسیب دیدن عروق یعنی در اول هنگام بروز علامات ان سه روز پی د ر پی این گونه بخورند : روز اول نیم درم و روز دوم یک درم و روز سوم یک و نیم درم و قدری بر ان موضع ضماد کنند ان را تحلیل نماید و از بین برد.

✅صبر: #مسهل #سودا و اگر سه روز پی هم و هر روز مقدار یک مثقال ان را بخورند و سه روز ترک نمایند و باز سه روز بخورند و همچنین کنند عقده ها و #گره های کهنه و قدیمی را تحلیل برد.

💫صبر منقی و پاک کننده #اعصاب است.👌
📒به قول شیخ:✍ #پاک کنتده #فضولات #صفراوی از سر می باشد.

💫صبر :#مسهل #سودا است و جهت #مالیخولیا مفید باشد.👌
📒به قول گیلانی ✍: ان بهترین✅ دوا برای #سودا و #مالیخولیا و حدیث النفس (با خود سخن گفتن ) و بالعرض تیز کنتده #ذهن .

✅و مفید برای #سنگینی #سر و #تحلیل خیالات بد و مفید برای #خواب های آشفته به غیر از ایام #تب است چون از صفرای محترقه باشد .

💫مفید برای اکثر مریض های #سر که با مشارکت #معده و #خواب است.
✨🌱✨صبر فارسی: #پاک کننده #عقل و #مصفی #ذهن و قوی کنتده #حواس و پاک کنتده سر از فضول صفراوی و بلغمی است.👌

💫چون صبر را با روغن گل سرخ🌺 و سرکه 🍶بر پیشانی و #بناگوش 👂 بمالند باعث تسکین #سردرد شود.

ادامه👈 #صبر_زرد
@makhzanoladviyah
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

✨اگر با⬅️ نطرون (بوره ارمنی) و نمک سابیده و بر مقدم سر ضماد کنند #آبریزش را سود دهد.👌

💫چون سه قیراط یا دو درم بخورند #زردی #چشم (یرقان چشم) را بهبود دهد .

✅طلای(رقیقتر از ضماد) آن با⬅️ عسل🍯 از دارهای مفید جهت #کوفنگی #گوش است .

✨چون در آب بارهنگ حل کرده و بر #زخم های #گوش و #بینی طلا کنتد فایده کند👌

✅و با روغن کدو شیرین برای #زخم و جراحت #بینی👃 مفید باشد .
💫نوشیدن ان به مقدار مناسب و موافق طبع و طلای ان بر پیشانی جهت #نزله ها و #زکام های پی در پی مفید باشد .
✨طلای آن با ⬅️عسل🍯 مفید برای #زخم های #دهان👄 و #لثه و سایر بیمارهای دهان و خصوصا #ورمها در هر دو طرف زبان .
✅خوردن آن برای #التهاب و #سوختگی زبان کوچک و کام که از حرارت صفرا موجود در معده به وجود امده مفید است 👌
💫خوردن آن با⬅️ غاریقون جهت #مفاصل و #تنگی نفس و پاکسازی #سینه مفید است .

✨چون روی آتش🔥 دود کنتد و دود آن را با لوله بگیرند و استنشاق دهانی کنتد مثل قلیون البته به شرط مداومت جهت #تنگی_نفس بسیار مفید است و بهترین دوا است 👌👌

💫چون یک درم با آب سرد 💧 بخورند جهت قطع #نفث_الدم ( خونریزی از دهان )
✅نوشیدن و یا طلای آن مفید برای درد های #سینه است.
✅مفیدترین دوا برای #پاکسازی و #تقویت و #گرم کننده #معده و از بین برنده #آروغ ترش و باعث #افزایش #اشتها در افراد بی اشتهاو اشتهای فاسد را از بین برد.
ادامه👈 #صبر_زرد
@makhzanoladviyah
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
✅خوردن نیم مثقال ان به اب نیم گرم #اسهال #معده به قوت نماید و پاکسازی آن از فضول کند و با ماءلعسل(آب وعسل) #اسهال بلغم و صفرا نماید.

✅ و با گل سرخ 🌺و مصطکی جهت امراض #معده.

📒به قول شیخ✍ وارد کردن آن با داروی مسهله دفع کننده ضرر آن ها از معده است و ان بهترین برای #مسهل #معده.👌

✅صبر مغسول (شسته شده)در #اسهال اوردن ضعیف تر است ولی ان برای #معده مفید تر است👌 و این نظر جالینوس است.

✨🌱✨::اگر #صبر را با داروهای خوشبو مخلوط سازند اخراج #اخلاط #غلیظه کند.

✅ و چون از ان دو فنجان ونیم با اب نیم گرم بخورند #اسهال #شکم به صورت قوی اورد .

✨و چون با راتینج حبوب سازند (به صورت قرص)اسهال #شکم و #پاکسازی آن از اخلاط غلیظ و خارج کردن #کرم کوچک .

✅و مفید برای کسانی که در #روده ها #ریاح (بادهای)ردیه دارند و تجمع یافته.

✅صبر به دلیل مسهلیت و منقی(پاکسازی) روده ها امکان داره #خراش یا #گشادی_عروق بدهد⁉️ پس واجب است که 💢با داروی مناسب هر خلط که احتیاج هست ان خلط خارج شود ترکیب شود مانتد #گل_سرخ و #مقل و #کتیرا و #مصطکی و ..

✨مفتح سدد (باز کردن گرفتگیهای ) ماساریقا (روده بند)است.
❌ ولی مضر کبد هست. و

⬅️اصلاح ان با خیساندن ان در اب #کاسنی می توان کرد.
✨از بین برنده یرقان سدی به وسیله اسهال ماده ان و بازکردن سده(گرفتگی)👌
💫چون #اطفال شیر خوار را با داروی مناسب بخورانند #کرم شکم ایشان دفع نماید و یا می شود به مادر شیرخوار داد و همان اثر را دارد .

👳هندی ها ⬅️برای رفع #قبض #شکم #اطفال شیرخوار و دفع #درد شکمی که از آن برسد >>>> #صبر را در اب حل کرده و بر برگ تانبول بنگله مالیده و گرم کرده و زیر ناف ایشان مایل به طرف چپ موضع جگر چسبانده و #اسهال ایجاد میکندو درد آن را از بین میبرد.

✅ #طلای ان با آب گندنا(تره) به تکرار جهت انداختن #دانه های #بواسیر مفید است👌

✨چون ان را با آب گندنا(تره) و پوست مار🐍 بپزند و طلا نمایند جهت از بین بردن دانه های #بواسیر و #امراض #مقعد البته به تکرار مفید است.

و بعد از سقوط اسرب (سرب) را به روغن گل🌺 و روغن بنفشه 🌸و پیه ساییده و بر ان موضع بمالند.

📒به قول شیخ ✍صبر مفید برای #دردهای #مفاصل و #جذب کننده اخلاط بلغمی از #مفاصل و خارج کننده و پاک کننده از #فضولات و خروج انها از اعماق بدن است👌
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز است وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.
ادامه👈 #صبر_زرد
@makhzanoladviyah
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

✅و هر چیزی که خارج کردن آن از بدن سخت باشد نوشیدن آن دفع کننده ی #تب و #لرز و تب های خفیف است .

✅ صبر زرد از داروهای خوب و جزء اصلی ایارجات و داروهای مسهل شبانه و اکثر حب ها و کپسول های مسهل است .

✨مقدار شربت آن⬅️ تنها از دو مثقال تا سه مثقال و در ترکیب با داروها از نیم مثقال تا یک مثقال و یا از نیم دانگ تا سه گرم.یک و نیم مثقال آن مسهل.

✅ و سه مثقال آن پاک کننده ی #اخلاط فاسد .

❌و زیاده روی در خوردن آن سبب #زخم شدن #روده و باز کننده ی #چربی داخل رگ ها و عروق و نیز سبب #اسهال خونی❌

🔵 و دفع کننده ی ضرر آن #شکوفه ی گربه ی دشتی یا #کاه_مکه است .

❌و گویند مضر روده و معده و کبد ضعیف و مقعد است به جهت آنکه سبب سستی و باز کننده ی عروق مقعد است .❌

❌سبب زخم شدن روده ❌

🔵و مصلح آن ⬅️در #روده #کتیرا .

🔵و در ضعف #معده و #کبد⬅️ گل سرخ🌺 و مصطکی.

🔵 و در #مقعد ⬅️ #مقل و چرب نمودن مقعد با روغن گل🌺 و روغن بنفشه و یا پیه بز .

✅ #تقویت کننده ی #عملکرد آن ترکیبش با عسل و داروهای خوش بو و هلیله ی زرد است.

✅بهترین آن نوع ترکی است همراه با مصلحات داده می شود.

✨✅✨ و #تدبیر آن 👈شستن صبر با #گلاب 🍾و نوشیدن آن با گل سرخ 🌺و مصطکی و افسنتین و مقل و آب عسل 🍯و یا پختن با داروهای خوش بو و عسل است .

📒ابن سینا فرماید:✍صبر از هر نوعی که باشد خوردن آن در فصل های سرد اشتباه است ❌زیرا سبب #اسهال_خونی می شود .❌

💢و باید در سرد مزاجان با #مقل ازرق .

💢و در گرم مزاجان با #کتیرا مصرف شود و بعد از غذا نخورند و در شب وقت خواب بعد از هضم غذا از معده باشد .

💢 #جایگزین آن 🔁در #زخم ها و شقاق روده و جراحات دو برابر وزنش حضض مکی.

💢 و هم وزنش برای ⬅️ #معده و برای اسهال آوری نصف وزنش #تربد با اندکی سقمونیا و یا هم وزنش #افسنتین و نصف وزنش #زعفران💥 .

✅و #جایگزین آن مر سرخ است.
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.