طلا

طلا

#طلا (طلا)

@makhzanoladviyah
✨✨✨✨✨✨✨✨

👈به فارسی زر .

👈 به عربی ذهب . به ترکی التون وقزل .

👈و به هندی سونا و کنچن

🔱ماده معدنی است که در میان دریاها و اقیانوسها به وجود می آید که متفرق آن را با آهک جمع کرده و گداخته میکنند وگاهی در معادن یافت میشود که با مواد دیگر مخلوط شده است.

🔱از بهترین و سنگین ترین اجساد بعد آن
آهک .
✅ #مزاج آن⬅️ معتدل و ولطیف وبعضی آن را گرم وتر .
✍و بقراط آن را گرم و طبلی هندی آن را یرد میگوید.

✅ #سرمه آن مفید برای #چشم 👁👁و نافع دردهای #قلب 💖و #تنگی نفس.

✅برگردن آویختن آن 💫مانع #ترس 😰و #صرع کودک میشود.
✅نافع بیماریهای #وسواس،#جنون، #صرع و #غش.👌
✅نافع بیماریهای #فلجی و دردهای #مفصلی .

✅اگر پس از سوراخ شدن #گوش👂،گوشواره طلا بیاویزد💫 #گوش زخم نمیشود .👌

✅اگر کاسه ای از جنس #طلا⚱ آب بریزند💧 و آب نارنج بریزند برای دردهای #شکمی مناسب است. .

⚜و ضماد آن نافع بیماریهای #مفصلی و #نقرس
✅ #ملطف،#مفرح،مقوی #قلب و #مغز و #حرارت غریزی و فکر و فهم ،#قلب 💖 #معده #طحال و #مثانه
✅دافع بیماریهای #صفراویی و #سوداویی مانند #وسواس ،#ترس ،غم ،#اندوه،#خفقان،صرع،ضعف معده وانواع #بواسیر.

✅آشامیدن آب طلاتاب جهت #حرارت #غریزی و #قلب و #معده و رفع #اسهال نافع.

✅دافع امراض #سوداوی
✅اگر به #کودکان در ظرف طلا آب یا شیر🍺 بدهند کودک زودتر به سخن می آید و #فربه و قوی القلب❤️ و شجاع و از #ام_الصبیان (#تشنج کودکان) ایمن میگردد.

⛔️مصلح آن⬅️ مشک و عسل و شکر
j

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.