عسل

عسل

@makhzanoladviyah
#عسل🍯 قسمت اول

به فارسی👈انگبین و شهدان
شیخ الرئیس در ماهیت عسل نوشته 👈شبنمی است مخفی که برگل می افتدو مگس عسل آن را میچیند و از آن بخار متصاعد می شود و در هوا نضج یابد و تبدیل شود و در شب غلیظ گردد و عسل شود ….

✨ آنچه مگس عسل می چیند در حرارت بالا و جلای زیاد و ضد سم قوی است …

✨ نوع عسل بسته به گیاهی که زنبور تغذیه میکند و نوع خود زنبور متفاوت است.

👌بهترین آن صاف تمیز گرمای متعادل خوشبو مایل به سرخی است و …

🐝جالینوس گفته👈عسل غلیظ در اجزای خود موم بسیار دارد و رقیق آن زیاد خوب نیست و هضم آن دشوار است.
👌بهترین آن بهاره است و در سرزمین های گرم حاصل شود و آنچه در سرزمین های سرد و زمستان حاصل شود ردی است …
@makhzanoladviyah

✨عسل سبز سیاه بد بو نباید باشد زیرا سبب سوختن🔥 اخلاط می شود.

🍯عسل نام های متفاوت دارد نام سنوت در حدیث شریف آمده است.
🍯عسل نگه دارنده است یعنی هر چیزی که در آن بگذارند حفظ می کند.
🍯عسل تازه گرم در دوم و خشک در اول و کمی مانده آن گرم و خشک در آخر دوم و سفید رقیق آن حرارت و خشکی کمتر دارد .

✨ عسل کف گرفته حرارت و گرما و جلای کمتر دارد و غذا است.
🍯برای قوام آوردن عسل باید با آب ترکیب شود و ملایم بجوشد زیرا اگر آب اضافه نکنند نمی توان کف آن را گرفت و اگر شعله زیاد باشد می سوزد و تلخ می شود.
🍯عسل مفتح سده باز کننده ی عروق جذب رطوبات از قعر بدن و…
📝در حدیث آمده است:هر کس اراده ی شفا داشته باشد باید که صبح ناشتا عسل با آب باران 🌧بنوشد.
ادامه دارد…

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah
@makhzanoladviyah
#عسل قسمت دوم

🍯شیخ الرئیس فرماید:عسل با قسط کبودی را پاک کند و با نمک برای آثار ضربه که بادمجانی شده نیکو است
🍯جالینوس گفته:عسل برای از بین بردن زخم کهنه و زخم های گود رفته و..

✨ اگر با زاج یمانی پخته شود قوبا(جذام)را از بین می برد ✨ضماد آن با آرد گندم جهت تحلیل ورم ها و دمل ها نافع است .

✨ با زراوند طویل و آرد گاو دانه جهت التیام زخم های عمیق مجرب است .

✨اگر بادام تلخ و مغز حب المحلب و آرد جو ترکیب شود عرق آور است.
✨با انزروت جهت از بین بردن گوشت اضافه زخم .

✨ مالیدن آن با روغن گل برای زخم های حاصل شده از بلغم شور نافع است .
@makhzanoladviyah

✨نوشیدن آن با مصطکی برای جذب رطوبت بدن .

✨اگر با سنگ نمک کمی گرم شود و در گوش👂 بچکانند چرک را پاک کند .

✨اگر در چشم 👁با مشک بکشند ریزش آب چشم را نافع است .

✨چکاندن عسل با زهره ی گاو و شیر بز یا شیر زن یا سفیده ی تخم مرغ برای ورم های حلق قرقره کنند نافع
✨مزمزه آن باسرکه برای سفید کردن و تقویت دندان و لثه .
✨مقوی معده ی سرد مخصوصا با گلاب.

✨ خام کف گرفته آن ملین ولی پخته گاهی سبب قبض شکم در بلغمی مزاجان می شود .

✨ خوردن عسل با کندر برای پاک کردن سینه و ریه و شکستن سنگ کلیه و مثانه نافع است.

✨قدرت جماع را زیاد میکند.
ادامه دارد…

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah
@makhzanoladviyah
ادامه👈 #عسل

🍯شیخ فرماید👈اگر عسل را گرم کرده با روغن گل بخورند جهت گزیدن جمیع گزندگان 🐍🦂🕷🐝نافع است.

🍯با آب زیره برای گاز گرفتن سگ هار🐈 و خوردن قارچ سمی 🍄و با هم وزنش سیر سابیده برای گزش عقرب .🦂

🍯اگر زن ناشتا شربت عسل بخورد و سبب شکم درد شود باردار است و این مجرب است✅.

🍯برای گرم مزاجان در فصل گرم سبب حرارت🔥 و …

⬅️و مصلح آن انار🍎 یا آب انار ترش و ترشی ترنج آبلیمو سرکه و گشنیز است و نیز سبب خارش شود.
⬅️ و مصلح آن کتیرا است.

🍯شربت آن از پنج تا پانزده مثقال بدل آن⬅️ دوشاب انگوری و خرمای نپخته است .

🍯 و اگر بر آویشن نشسته باشد برای سرد مزاجان مفید تر است.

🍯 بوییدن عسل و خوردن آن سم را دفع کند.

نوعی از عسل است مانند شوکران و خوردن آن به هیچ وجه جایز نیست و …

و علاج آن ⬅️خوردن ماهی شور 🐬🐡🐟🐠و قی کردن است. و بعد خوردن سیب چاشنی دار🍏 و گلابی🍐 و نیز خنک کردن بدن با نوشیدنی های طبع سرد و غذاهای لعاب دار است.
@makhzanoladviyah 👈join us

⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر با ذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی ایرادی ندارد.⚠️‼️⚠️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.