عطر فروش

عطر فروش

?ترک عادت موجب مرض است!?

?چاه کن در بازار عطرفروشان

?آورده اند که ابوالنجم طبیب روزی در دمشق از بازار عطرفروشان می گذشت.شخصی را دید بیهوش به زمین افتاده و گروهی دور او جمع شده اند و افسوس میخورند.ابوالنجم پیش رفت و سبب ازدحام و افتادن آن مرد پرسید.گفتند:لحظه ی بیش نیست که این شخص به بازار آمد و ناگهان چنانکه می بینی بیفتاد.

?ابوالنجم به بالین آن مرد رفت و او را زنده یافت .از شغل و عمل وی جویا شد.گفتند دباغی ( چاه کنی)است.

?ابوالنجم بدون تأمل گفت تا او را بر دوش گرفته ،به کوی دباغان بردند و در آن جا بر زمین نهادند. چون ساعتی بگذشت،آن مرد به هوش آمد و از مرگ خلاص یافت.

?حکمت آن طرز معالجه را از ابوالنجم پرسیدند،گفت:بینی آن مرد سال های دراز به استنشاق هوای دباغخانه معتاد شده بود؛چون به بازار عطر فروشان رسید از استشمام بوی خوش،ناخوش و مدیر شد

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.